The Pope at a memorial service in St. Peter's on November 5, 2020, © Vatican Media
Author profile picture

“Kunstmatige intelligentie ligt aan de basis van de verandering van het tijdsgewricht die we nu meemaken,” sprak paus Franciscus in een korte videoboodschap die dondermiddag door het Vaticaan werd verspreid.

“Robotica kan een betere wereld mogelijk maken als die verzoend wordt met het algemeen belang. Want als de technologische vooruitgang de ongelijkheden vergroot, is het geen echte vooruitgang.” De paus hamert vervolgens erop dat volgens hem “de toekomstige vooruitgang gericht moet zijn op de eerbiediging van de waardigheid van de persoon en van de schepping.”

Paus vraagt gelovigen te bidden “dat de vooruitgang van de robotica en de kunstmatige intelligentie altijd ten dienste van de mens zal staan”.

De paus zou niet de paus zijn als hij de geloofsgemeenschap vraagt om te bidden, en wel “dat de vooruitgang van de robotica en de kunstmatige intelligentie altijd ten dienste van de mens zal staan, of beter gezegd opdat KI ‘menselijker’ wordt.” Op papier heeft de rooms-katholiek kerk wereldwijd 1,3 miljard gelovigen. De zogeheten bidintentie van gisteren geldt voor de gehele maand november. 

De mens wordt ‘getechnologiseerd’

Het is niet de eerste keer dat de paus zich over kunstmatige intelligentie uitspreekt. In februari 2019 had hij er minder positieve woorden voor. “De huidige evolutie van de techniek brengt een gevaar met zich mee. (..) De machine beperkt zich niet tot het rijden alleen, maar stuurt uiteindelijk de mens.” Franciscus sprak de woorden uit tegen de leden van de pauselijke Academie voor het Leven. “Het risico bestaat dat de mens wordt ‘getechnologiseerd’ in plaats van dat de technologie wordt vermenselijkt.” Toch zag Franciscus ook toen de goede kanten van KI. 

Het belang van kunstmatige intelligentie

In het persbericht dat met de video op 5 november werd verspreid staat dat de paus het belang van kunstmatige intelligentie inziet en dat het de laatste jaren op een exponentieel niveau is geëvolueerd, “zoals blijkt uit de vele toepassingen ervan op verschillende kennisgebieden. Tegenwoordig heeft 37% van de organisaties in de wereld op de een of andere manier KI geïmplementeerd, met een stijging van 270% in de afgelopen vier jaar”. 

Paus Franciscus groet de gelovigen tijdens het wekelijkse Angelusgebed in de coronatijd op het Sint Pietersplein, © Vatican Media

KI is in staat om veel problemen op te lossen. In het persbericht wordt een aantal daarvan opgesomd, zoals “het beoordelen van het leervermogen van studenten, het helpen van mensen met een handicap om betere communicatiemiddelen te ontwikkelen, het vergemakkelijken van het verzamelen en verspreiden van gezondheidsinformatie om de diagnose en de behandeling te verbeteren.”

“De toepassingen ervan op ecologisch gebied zijn ook opmerkelijk: de gegevens over de klimaatverandering kunnen worden geanalyseerd om natuurrampen te voorspellen. Het kan ook worden gebruikt om duurzame steden te creëren en de energie-efficiëntie te verhogen,” aldus de tekst.