(c) Maersk
Author profile picture

De Deense zeecontainervervoerder A.P. Moller – Maersk wil in 2024 acht schepen in de vaart hebben die het koolstofneutrale methanol als brandstof gebruiken. Dat levert volgens de onderneming een jaarlijkse CO2-emissiereductie van ongeveer 1 miljoen ton op. Met scheepsbouwer Hyundai Heavy Industries (HHI) is een optie afgesproken voor de bouw van nog eens vier van deze schepen in 2025 met een capaciteit van 16000 containers.

De nieuwe schepen vervangen de oudere vaartuigen die nog op zware stookolie varen. De onderneming zegt tot deze stap te zijn gekomen in samenspraak met hun klanten die graag CO2-neutraal willen ondernemen. Het gaat daarbij om grote merken als Amazon, Disney, H&M Group, Microsoft, Signify en Unilever.

Dual-fuel motor

De schepen zijn uitgerust met een dual fuel-motor. Daarmee kan zowel op methanol als op conventionele zwavelarme brandstof worden gevaren. A.P. Moller – Maersk wil zo het voortouw nemen bij het koolstofvrij maken van de containerlogistiek.

“Het is nu tijd om te handelen, als we de klimaatuitdaging van de scheepvaart willen oplossen”, zegt CEO Soren Skou. “Er zijn koolstofneutrale oplossingen beschikbaar in alle segmenten van containerschepen. Maersk zet zich in het groeiende aantal klanten die hun toeleveringsketens koolstofvrij willen maken. Bovendien is dit een krachtig signaal aan de brandstofproducenten dat er in hoog tempo een aanzienlijke marktvraag ontstaat naar de groene brandstoffen van de toekomst.”

De schepen gaan varen op koolstofneutrale e-methanol of duurzame bio-methanol. Het zal volgens de onderneming een uitdaging zijn om vanaf de eerste dag van de exploitatie een voldoende hoeveelheid koolstofneutrale methanol te verkrijgen. Dat vereist namelijk een aanzienlijke productieverhoging van de koolstofneutrale methanolproductie.

Ook interessant: Nederlandse scheepvaart wil in 2030 dertig emissieloze schepen