Author profile picture

De economie draait er als een zonnetje, en toch slagen de Brabantse steden er niet in om de aandacht te krijgen die de Randstadsteden wel hebben. Hoe komt dat toch? Jochem Zonneveld heeft wel een idee.

Deze bijdrage is onderdeel van een korte serie van studenten Vastgoed en en Makelaardij van Fontys Hogescholen in Eindhoven, naar aanleiding van de Brabantse vastgoeddag. Hier de eerdere afleveringen in deze serie.

Door Jochem Zonneveld

Het gaat goed met de Brabantstad, heel goed zelfs. Dit succes is grotendeels te danken aan de samenwerking tussen de lokale spelers. Zo zijn er in Noord-Brabant tal van samenwerkingsverbanden als de Brainportregio en Brabantstad. Het resultaat hiervan is dan ook niet niks, op economisch gebied is Brabantstad een sterke speler geworden maar dit wordt nog niet overal zo gezien.

Waar heel het land trots is op onze haven in Rotterdam of op Schiphol Airport zijn er maar weinig mensen trots op Brabantstad. Dit terwijl Brabantstad net zo mooi en belangrijk is. Hoe kan het dan toch dat er zo weinig erkenning is voor deze regio? Doen we het dan misschien toch minder goed dan de regio Amsterdam of de regio Rotterdam?  

Het antwoord hierop een volmondig néé, sterker nog in veel opzichten doen wij het een stuk beter. Zo heeft de logistieke stad Tilburg tegenwoordig meer logistiek vastgoed dan Rotterdam en komt bijna de helft van alle Nederlandse patentaanvragen uit Noord-Brabant. Daarnaast zijn ook de toekomstverwachtingen zeer positief. Er wordt voor de nabije toekomst alleen maar meer succes en economische groei voorzien. Maar als er gevraagd wordt naar Noord-Brabant denken de meeste mensen toch nog steeds aan kleine dorpen, carnaval en een vreemd accent.

Hoe komt dit? Waarom krijgen wij niet de erkenning die wij als regio verdienen? Wat is het verschil tussen het Brabantse succes en het succes van de steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag? Ik denk dat het verschil zit in het gebrek aan een gezicht voor dit succes.

Heel het land kent de burgemeesters van steden als Amsterdam en Rotterdam. Deze zijn regelmatig in de media en geven op deze manier een gezicht aan hun stad en de bereikte successen. Is er nieuws over de Rotterdamse haven, dan komt Aboutaleb dat vertellen. Was er weer een recordaantal toeristen in Amsterdam, dan was Van der Laan er snel bij om dit nieuws over zijn stad naar buiten te brengen.

Hier zit het probleem. Wie spreek je aan op het succes van de Brabantstad? Wie is het gezicht van onze regio? Worden er door ASML vele nieuwe banen gecreëerd, dan gebeurt dit in Eindhoven. De mooiste binnenstad van Nederland? Dat is Breda geworden. De stad met het meeste logistiek vastgoed? Dat is Tilburg.

Ik denk dat het tijd wordt om dit los te laten. Laten we als regio echt gaan samenwerken, laten we de successen delen. Samen als een Brabantstad, de regio met de meeste innovatie, de mooiste binnensteden en de grootste logistieke centra. Een regio met zoveel succes krijgt snel genoeg zijn erkenning.  

Nu rest alleen nog de vraag wie neemt deze rol op zich, wie wordt het nieuwe gezicht van Brabantstad?