© IO
Author profile picture

In 2045 wil Eindhoven volledig energieneutraal zijn. Tien jaar daarvoor eigenlijk al, maar alleen wat betreft mobiliteit is wat langer tijd nodig. Het streven past binnen een breed duurzaamheidspakket, waarvan ook de vergroening van de stad onderdeel uitmaakt.

Om dat alles te realiseren, zorgt de gemeente nu op verschillende plekken in de binnenstad extra groen in plaats van de stenen die er nu liggen. Het Molenveld en de Rungraaf (foto) zijn twee recente voorbeelden daarvan. Ook probeert ze sloten en beekjes terug te brengen in de openbare ruimte en de stad aan te passen aan het veranderende klimaat. Maar de gemeente doet ook een beroep op de inwoners: via “Operatie Steenbreek” moet ook de burger overgehaald worden om de terrastegels te vervangen voor een gras- of bloemenveldje. Logisch, want zo’n 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren.

Doel van Steenbreek is de burger te overtuigen van de voordelen van de vergroening. Er is een campagne in gang gezet waaraan naast Eindhoven nog zeven grote steden meedoen. Die richt zich zowel op de voordelen van groen als op de nadelen van steen. “Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren. Tijdens de hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken hebben – moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool. Burgers die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt.”

Steenbreek levert de deelnemende gemeenten – tegen een bijdrage van 5000 euro per jaar – onder meer cursussen, een tuinambassadeur en veel informatiemateriaal.