Author profile picture

Een als kerstboom verlichte Hovenring, stadstuintjes in alle soorten en maten, meer parkeerplekken, standbeelden van gewone mensen en een betere service van de gemeente zelf: de meeste ideeën die de afgelopen drie jaar werden ingediend in het virtuele ideeënloket, hebben te maken met de invulling van de openbare ruimte en de gemeentelijke dienstverlening.

Het ideeënloket bestaat sinds eind 2012 en sindsdien zijn er ruim 400 ideeën aangebracht. Niet allemaal zijn ze even waardevol, constateerde de ideeënmakelaar, die de regie over het loket voert. Veel van wat de Eindhovenaar als idee aandraagt blijkt in de praktijk eerder een afvalmelding of sollicitatie te zijn. Alles bij elkaar zijn er enkele tientallen “echte ideeën” ingediend.

Een greep uit de oogst:

 • Een grote spaarpot op een centraal punt in de stad, zodat met de opbrengst artikelen voor weeskinderen gekocht kunnen worden,
 • De uitgifte van nee/nee- en ja/nee-stickers op meer plekken laten plaatsvinden (dit idee is inmiddels uitgevoerd: de stickers liggen nu ook bij de balie van de Tongelreep en het Ottenbad),
 • Een eilandje voor de schildpadden in de vijver van het Bonifaciuspark (intussen is er een eilandje),
 • Het introduceren van aparte kliko’s voor papier en plastic, zodat de papierophalers niet meer zo hoeven te zwoegen,
 • Het instellen van drinkwaterpunten, zoals ook andere steden die hebben (gerealiseerd),
 • Een stadscamping (diverse keren genoemd),
 • De mogelijkheid om een eigen parkeerplaats voor de deur van je huis te huren,
 • Buggy’s voor gebruikers van de fietsenstalling onder het 18septemberplein (ook dat is gelukt)
 • Pleinen en straten die werken op zonne-energie,
 • De stad vol standbeelden van “gewone Eindhovenaren” zetten,
 • Gratis canvas tassen voor studenten, zodat er minder plastic afval is (linnen tasjes worden vaak uitgedeeld tijdens de intro, maar dat regelen studentenorganisaties zelf),
 • Educatieve stadstuinen aanleggen op diverse plekken, zodat kinderen vanzelf leren wat vlinders doen en hoe groente en fruit ontstaat,
 • (en binnenkort weer actueel:) Het gezamenlijk inzamelen van kerstbomen en gebruikt oliebollenvet,
 • (eveneens actueel:) Het gebruiken van de bedrading van de fiets-fly-over van de Hovenring voor een kerstboom-achtige verlichting, zoals ook met de tv-mast bij Lopik gebeurt.

De gemeente wil ook de komende jaren verder met de virtuele ideeënbus. Nieuwe inzendingen blijven dus welkom in het virtuele ideeënloket.