TDK in het centrum?
Author profile picture

Jaren wordt er al gesproken over een Eindhovense binnenstad die levendiger en aantrekkelijker is dan nu. Maar sinds afgelopen week ligt er dan eindelijk ook het Raadsvoorstel Binnenstadsvisie dat dit proces in goede banen moet leiden. E52 besteedt er, net als we een jaar geleden deden, in een serie aandacht aan. Vandaag, in deel 8, gaat het over de stationsomgeving.


Lees hier alle afleveringen in deze serie


binnenstad 1

De woorden van lector Cees-Jan Pen dreunen een jaar na dato nog na in de krochten van het stadhuis: “Prachtig allemaal, die verbouwingen in het station. Maar als ik naar buiten loop heb ik nog steeds het idee dat ik in Oirschot beland ben. Het is niet echt de gedroomde entree voor een booming stad als Eindhoven.”

Wat daar volgens hem wel voor nodig is? “De stad zou er goed aan doen een binnenstadsmanager te benoemen die in relatieve vrijheid de uitvoering van alle plannen en ideeën ter hand kan nemen. Je ziet dat daarmee in andere steden ook goede ervaringen zijn.” En hij heeft nog een tip: “Ik ben enorm gecharmeerd van de city stewards die in sommige steden rond de stations werken. Op basis van afspraken uit de participatiewet kunnen veel mensen zo aan een nuttige baan worden geholpen: ze helpen gevraagd en ongevraagd iedereen die in en rond de stations hun weg zoeken. En tegelijkertijd spreken ze mensen aan die zich niet gedragen zoals we zouden mogen verwachten.”

De binnenstadsvisie is er helder over: als er één deel van de binnenstad een kwaliteitsslag nodig heeft, dan is het wel de stationsomgeving. Uit de voornemens: “Deze omgeving wordt een visitekaartje van de stad en krijgt de uitstraling die daarbij past. Je treft hier straks een interessante mix van functies aan voor kort of langer verblijf. Het gebied verbindt Eindhoven efficiënt met de buitenwereld. Het Centraal Station is het iconisch ankerpunt van het centrum van Eindhoven. Het station fungeert als een geoliede machine. Er is veel aandacht voor connectiviteit in een aangenaam en gezond verblijfsklimaat.”

Convention Center

In de buurt van deze plek moet ook een nieuw te realiseren ‘convention center’ verrijzen, “dat met het hosten van internationale topcongressen en beurzen voor een aantrekkelijke en zakelijk bruisende dynamiek kan zorgen”. Op dit moment heeft Eindhoven al een Beursgebouw, direct achter het spoor ter hoogte van de Bijenkorf.

“Samen met de Commissie Rijks Adviseurs werken we maatregelen uit voor de noordzijde van het station. Deze zijn gericht op een beter verblijfs- en voetgangersklimaat en het opheffen van barrières. Vanuit Brainport City wordt gekeken naar de ontwikkelpotentie van stationsplein zuid en hoe we de kwaliteiten van deze unieke plek optimaal kunnen benutten.”