© IO
Author profile picture

Jaren wordt er al gesproken over een Eindhovense binnenstad die levendiger en aantrekkelijker is dan nu. Maar sinds afgelopen week ligt er dan eindelijk ook het Raadsvoorstel Binnenstadsvisie dat dit proces in goede banen moet leiden. E52 besteedt er, net als we een jaar geleden deden, in een serie aandacht aan. Vandaag, in deel 5, gaat het om de ‘gamechanger’ die nodig is om een internationale hotspot te worden.


Lees hier alle afleveringen in deze serie


Directeur Thom Aussems van woningcorporatie Sint Trudo vraagt zich – na lezing van de nieuwe binnenstadsvisie – af wat of wie ervoor gaat zorgen dat al die mooie plannen ook werkelijkheid worden. Terechte vraag, want hoezeer de binnenstad 2samenstellers ook oproepen om de handen uit de mouwen te steken (“De tijd van denken is voorbij“), het zal uiteindelijk toch aankomen op het krijgen van het juiste momentum. Daarvoor zijn goede plannen een noodzakelijke eerste stap, maar er is meer nodig.

Dat geldt zeker voor de tweede strategielijn die in het document wordt beschreven: “het binnenstedelijk aanbod moet voldoen aan de internationale standaard”. Anders gezegd:

Screen Shot 2016-07-18 at 11.15.35“De binnenstad wordt een voor iedereen open en toegankelijke hotspot. Deze biedt echt een mix. Je vindt er internationale merken, maar ook lokale (ambachtelijke) producten en helden. De Binnenstad als ‘leefbaarheidcampus’.”

Aspecten die daarbij een rol spelen:

  • meer inwoners in de binnenstad
  • communicatie gaat in (minimaal) twee talen
  • ook ‘s nachts is er volop leven
  • het voorzieningenniveau kan concurreren met pakweg Barcelona, Londen en Berlijn.
  • oorspronkelijke en nieuwe (internationale) inwoners, expats en studenten leven en werken naast elkaar

De ‘gamechanger‘ (om in de woorden van Thom Aussems te blijven) die daarbij volgens de opstellers van de Binnenstadsvisie nodig is, is de vestiging van een universitaire alfa- of gamma-opleiding.

“Het kwaliteitsniveau van onze voorzieningen en openbare ruimte moet naar een hogere en meer internationale standaard. Dit past bij de ambitie van de regio en vergroot de aantrekkingskracht op internationaal toptalent. Een vestiging van een universitaire alfa- of gammaopleiding kan daarbij een ‘doorbraak’ zijn.”

Waar de uitgeschreven binnenstadsvisie op de meeste van de acht strategielijnen een mooie balans biedt tussen ambitie en realisme, lijkt dat op dit punt niet helemaal gelukt. Hoe mooi (en noodzakelijk) het ook is om te willen concurreren met de hele wereld, dat kan natuurlijk alleen als de doelen niet alleen uitdagend maar ook haalbaar en onderscheidend zijn. Met op 25 kilometer afstand (Tilburg) een stevig gewortelde algemene universiteit, kun je je zelfs afvragen of het überhaupt verstandig is de eventuele vestiging van een universitaire alfa- of gammaopleiding in Eindhoven als een “doorbraak” te bestempelen. Nog los van de vaststelling dat daarmee ook de focus op Techniek, Design en Kennis (“TDK”) alleen maar zal vertroebelen.

Basisvoorzieningen op het gebied van cultuur zijn nodig voor de binnenstad
Basisvoorzieningen op het gebied van cultuur zijn nodig voor de binnenstad

Natuurlijk is er een herkenbaar, internationaal georiënteerd fundament nodig om Eindhoven aantrekkelijk te maken voor oude en nieuwe bewoners. Zonder een gevarieerd winkelaanbod, lossere openingstijden en faciliteiten op het gebied van sport en cultuur gaat het niet lukken om al die talenten naar Eindhoven te lokken, laat staan ze hier te houden. Maar de echte gamechanger zit niet in een poging om nog meer te gaan lijken op de nu al succesvolle wereldsteden. Die heeft meer te maken met het benadrukken van wat Eindhoven daarvan juist onderscheidt. De parel in de Eindhovense oester zit ‘m in de al volop aanwezige TDK-kenmerken. De oester staat al op een kiertje, hij zal alleen even helemaal opengetrokken moeten worden om de parel echt te laten stralen.

Om zich te onderscheiden, heeft Eindhoven dus geen Fifth Avenue nodig, geen Eiffeltoren of Amsterdamse grachten en ook geen faculteit Letteren. Juist niet. Wie kiest, wordt gekozen, zo roepen de Eindhovense City Marketeers de laatste jaren terecht. Dat beleid heeft al een behoorlijke basis opgeleverd om de stad te laten uitgroeien tot die “internationale hotspot” die het wil zijn. Dat TDK daarvoor de sleutel is, dat weten de opstellers van de binnenstadsvisie gelukkig zelf ook.

“Het resultaat? Een vitale, open stad die nog net klein genoeg is om te verbinden en in te netwerken. Iedereen voelt zich thuis, ongeacht afkomst. Eindhoven is aangenaam en tolerant voor oorspronkelijke en nieuwe (internationale) inwoners, expats en studenten. Je herkent de stad aan haar Technologie-, Design- en Kennisprofiel. Ook in de openbare ruimte!”

De kansen liggen voor het oprapen. Om er een paar te noemen:

  • Bombardeer de VDMA tot het publieke living lab voor universiteit en High Tech Campus,
  • geef honderd lokale startups de opdracht om verspreid over de binnenstad TDK-landmarks te creëren,
  • maak ruimte voor slimme, verbindende mobiliteit (en verban vervolgens alle minder slimme varianten uit de stad),
  • geef een versnelling aan smart city-initiatieven zodat elke Eindhovenaar de effecten letterlijk kan voelen.
TDK in het centrum?
TDK in het centrum?

Daarmee wordt Eindhoven trots op zichzelf en hebben de bezoekers alle reden om niet meer te vertrekken. Daarmee ook laat de stad zien dat het zich op een authentieke manier onderscheidt van de rest van de wereld. En krijgt de wereld de kans daarvan mee te genieten.

De echte gamechanger

Alleen op die manier geef je ruimte aan de echte gamechanger. Die komt namelijk niet uit de stad zelf, maar van buiten. Van de Bangalore Mirror, van Techcrunch en van de Mainichi Shinbun. Door zichzelf als ‘internationale hotspot’ te afficheren in de eigen toeristische informatie, is Eindhoven slechts een kopie van duizenden andere steden met die wens. Pas als internationale autoriteiten de stad niet meer incidenteel, zoals nu, maar structureel als hotspot neerzetten, kan Eindhoven echt die titel verdienen. Om ambitie meer te laten zijn dan een illusie, moet de oester dus open. Daarvoor is nog veel nodig, maar als het ergens kan, dan zeker in Eindhoven – de lichtstad die nog wel wat spotlights kan gebruiken.


Lees hier alle afleveringen in deze serie