Author profile picture

Jaren wordt er al gesproken over een Eindhovense binnenstad die levendiger en aantrekkelijker is dan nu. Maar sinds deze week ligt er dan eindelijk ook het Raadsvoorstel Binnenstadsvisie dat dit proces in goede banen moet leiden. E52 besteedt er, net als we een jaar geleden deden, in een serie aandacht aan. Vandaag, in deel 2, gaat over de wijsheid van velen.


Lees hier alle afleveringen in deze serie


 

Het visiedocument over de binnenstad dat in september met de Gemeenteraad wordt besproken, maakt boven alles duidelijk dat de gemeente niemand enig beleid wil opleggen. Op zo’n beetje elke van de 64 pagina’s komen de stakeholders, de betrokkenen en de belanghebbenden aan bod. Zo is er een route getekend die aangeeft wie er tussen februari 2015 en nu allemaal in het proces is getrokken: “de wijsheid van velen”.

Uit het rapport: "Vele stakeholders hebben met ons meegedacht over hoe we de binnenstad van Eindhoven kunnen ‘optillen’. De schematische weergave van het proces dat we doorlopen hebben, laat zien wat we allemaal gedaan hebben. En met wie we dat gedaan hebben."
Uit het rapport: “Vele stakeholders hebben met ons meegedacht over hoe we de binnenstad van Eindhoven kunnen ‘optillen’. De schematische weergave van het proces dat we doorlopen hebben, laat zien wat we allemaal gedaan hebben. En met wie we dat gedaan hebben.”

 

Het is een proces dat aansluit bij de pogingen van de stad om een “participatieve samenleving” te creëren. Dat dat geen rechte lijn is van A naar Z blijkt niet alleen uit de schets hierboven, maar ook uit andere initiatieven die een beroep doen op de participatie van de burger – zoals die rond de vorming van een smart society. De ambitie die Eindhoven nu ten toon spreidt heeft daarom minstens zoveel te maken met de concrete doelen (“uitgroeien van centrumstad van de Brainportregio naar internationale hotspot”) als met de wijze waarop dat doel bereikt zou moeten worden, namelijk via deelname van zoveel mogelijk betrokken burgers.

“We willen dat de binnenstad zich ontwikkelt tot een werk- en cultuurstad waarin technologie, design en kennis de speerpunten zijn”, zo staat in het visiedocument. “Met als beoogd resultaat: Eindhoven uit laten groeien van centrumstad van de Brainportregio naar internationale hotspot. Waar Eindhovenaren zich thuis voelen en mensen van buiten de stad graag naar toe komen.” De ambitie gaat letterlijk over grenzen heen.

In de binnenstadsvisie is niet alleen verwoord waar de kracht van Eindhoven zou moeten liggen, maar ook hoe enkele voorbeelden in het buitenland het doen. Uit die exercitie blijkt dat het versterken van de stedelijkheid (meer mensen en voorzieningen op datzelfde stukje binnenstad) één van de sleutelopgaven is om internationaal mee te doen. Duurzaamheid, transparantie, verbinding en slimme technieken zijn andere kernbegrippen die bepalend zijn voor de stad van de toekomst. Het centrum van Eindhoven mag volgens de plannen een ‘living lab’ worden. Eindhoven wil technologie inzetten om het leven van haar inwoners leuker, aangenamer, beter of mooier te maken.

binnenstad 4

Dat alles leidt tot acht concrete strategielijnen waarmee de stad aan de slag wil. Elke lijn komt de komende dagen apart aan bod als aflevering in deze serie.

  1. Natuurlijke verstedelijking
  2. Internationale standaard
  3. Onverwachte ontmoetingen
  4. Menselijke krachten
  5. Hoogwaardige knooppunten
  6. Dynamische districten
  7. Slimme verbindingen
  8. Vernieuwend ondernemerschap

Wat precies binnenstad is en wat niet, ook daar wil de gemeente geen absoluut oordeel over geven. “De stedelijke dynamiek bepaalt waar de binnenstad eindigt en dit kan door de jaren heen veranderen. De binnenstad is het gebied waar de stedelijke dynamiek het grootst is. De grote aantallen bezoekers, de hoge concentratie winkels en horeca, overige voorzieningen (denk bijvoorbeeld aan cultuur), hotels en sterk verdicht wonen (vaak in hoogbouw) ‘creëren’ deze stadsdynamiek.”

Lees hier alle afleveringen in deze serie