Author profile picture

Jaren wordt er al gesproken over een Eindhovense binnenstad die levendiger en aantrekkelijker is dan nu. Maar sinds gisteren ligt er dan eindelijk ook het Raadsvoorstel Binnenstadsvisie dat dit proces in goede banen moet leiden. E52 besteedt er, net als we een jaar geleden deden, in een serie aandacht aan. Vandaag, in deel 1, een blik in de toekomst: wat zijn de opvallendste kenmerken van de (beoogde) binnenstad van Eindhoven in 2025? En wat zijn de randvoorwaarden? 

binnenstad 1Volgens verantwoordelijk wethouder Jakob Wedemeijer (die het stokje onlangs overnam van Bianca van Kaathoven) wil de gemeente vooral een “faciliterende en stimulerende” rol spelen in dit proces. Vandaar ook dat het afgelopen jaar op diverse momenten contact is gezocht met burgers, bedrijven en organisaties die op een of andere manier betrokken zijn bij de binnenstad.

Wedemeijers binnenstad-van-de-toekomst is vooral ook een “inclusieve”: “We willen een binnenstad die voor iedereen aangenaam en betaalbaar is. Een binnenstad die niemand uitsluit. We accepteren geen tweedeling in Eindhoven. De uitdaging die nu voor ons ligt, is de binnenstad van Eindhoven de allure te geven die past bij de identiteit en de ambities van onze stad. We streven naar een stadsdynamiek die zowel Eindhovenaren als mensen van buiten de stad inspireert, verrast en verleidt. We willen een binnenstad waarin iedereen meetelt en meedoet.”

Hoe het er ook werkelijk uit zal gaan zien, in de visie van het stadsbestuur lonkt de toekomst aan alle kanten. Uit het visiedocument:

binnenstad 6

“Eindhoven is in 2025 een internationale hotspot. Technologie, design en kennis zijn zichtbaar en beleefbaar in de binnenstad. Het is druk op straat en er is altijd iets te doen. Voor alle Eindhovenaren.

Nieuwe sleutelprojecten en iconen in de binnenstad hebben het onderscheidend vermogen van Eindhoven vergroot. De binnenstad is een kwaliteitsplek voor ontmoeting, beleving en vermaak voor bewoners, bezoekers en werknemers. Een eigen icoon van internationale allure. De Eindhovense binnenstad verrast en daagt uit om te experimenteren. Het aantal inwoners van de stad groeit gestaag naar de noodzakelijke 300.000. Het merendeel van de nieuwe inwoners komt in of nabij het centrum wonen.

De openbare ruimte is groen, gezond en nodigt uit tot bewegen en ontmoeten. De binnenstad is een smeltkroes van nationaliteiten en leeftijden. Ze kent daardoor een gevarieerd en interessant aanbod aan voorzieningen dat past bij de internationale vibe en dynamiek. Deze uit zich ook in het grote aantal startups dat per jaar ontstaat in de binnenstad. We zijn blij met de komst van internationale (retail)concepten. En Eindhoven beschikt over een nationaal technologie- of designmuseum.”

Tot zover de toekomst. Er zijn volgens burgemeester en wethouders wel twee belangrijke randvoorwaarden voor de realisering van dit toekomstbeeld:

binnenstad 4

1. Er moet een schaalsprong worden gemaakt in de stedelijke dynamiek in de binnenstad. Alleen dan kan er sprake zijn van die zo gewenste ‘totaalbeleving voor de inwoners, bezoekers, werknemers en gebruikers’. In het ideaalplaatje gaan ontmoeting, ontspanning, gezondheid, wonen, werken en kennisuitwisseling gaan hand in hand.

2. De stationsomgeving moet doorontwikkeld worden tot een internationaal en inspirerend knooppunt. Het kan dan als scharnierpunt fungeren tussen centrum, TU/e campus, de Eindhovense stadsdelen en de regio.

binnenstad 2Wedemeijer: “De tijd van denken is nu voorbij. De tijd van DOEN is aangebroken. Wij gaan de uitdaging aan en nodigen jou uit met ons mee te doen. Bouw mee aan de binnenstad die Eindhoven verdient. Bouw mee aan onze vooruitgang.”