Het "Daily Urban System" in het Stedelijk Gebied Eindhoven
Author profile picture

Metropoolregio Eindhoven, het samenwerkingsverband van de 21 gemeenten in Zuid-Oost Brabant, trekt er – met vallen en opstaan – hard aan om daadwerkelijk samen op te trekken. Maar binnen Metropoolregio is er nog een organisatie die probeert de krachten van de gemeenten te bundelen: Stedelijk Gebied Eindhoven doet dat voor de 9 gemeenten die echt tot de kern van de regio gerekend mogen worden: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

Deze negen hebben de afgelopen jaren onder meer resultaten geboekt op het gebied van wonen en werken; na een evaluatie door de colleges van de gemeenten wordt nu toegewerkt naar een nieuwe agenda, die de komende maanden met de gemeenteraden moet worden besproken. Belangrijke (en gevoelige) elementen zullen daarbij zijn het loslaten van een totaal pakket aan voorzieningen per gemeente (niet per se overal een zwembad of een theater) en het meebetalen aan centrale voorzieningen (ook als je geen eigen theater hebt, zouden bewoners van die gemeente wel moeten bijdragen aan die voorziening in een aangrenzende gemeente).

Op het gebied van Wonen is er inmiddels een gezamenlijke urgentieregeling waardoor urgent woningzoekenden toegang hebben tot het aanbod vanuit andere gemeenten. Daarnaast zijn er afspraken over nieuwbouw. Binnen het thema Werken zijn afspraken gemaakt over Bedrijventerreinen, zoals welke terreinen (door)ontwikkeld worden en welke niet. En voor detailhandel is de Regionale Adviescommissie Detailhandel (RACD) in het leven geroepen om advies te geven over ontwikkelingen die om een regionale afstemming vragen. Voor ondernemers is het portaal 1-loket.org ontwikkeld zodat zij één toegangspoort hebben voor al hun huisvestingsvragen binnen het SGE.

De nieuwe samenwerkingsagenda krijgt een looptijd tot het jaar 2025, waarin de onderwerpen Wonen, Economie, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte centraal staan. Doelen zijn daarbij onder meer:

– Stimuleren van innovatieve en nieuwe woonvormen;
– Gezamenlijke visie op wonen met bijbehorende programmering;
– Meer transparantie voor woningzoekenden op de sociale huurwoningmarkt;
– Vergroten van kwaliteit op bedrijventerreinen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en aantrekkelijkheid;
– Bedrijven behouden en vestigen in onze regio:
– Stimuleren van innovatie op bestaande bedrijventerreinen;
– Strategie voor regionaal aanbod van sport, cultuur en recreatie;
– Versterken van bekendheid en bereikbaarheid van voorzieningen en evenementen;