Author profile picture

“Maar wil de regio een sprong maken, dan zal de bevolking sneller moeten groeien.”

Het kan niet op: op dezelfde dag dat het CBS de economische recordcijfers over 2017 bekendmaakt (4,6% groei), komt ING met een al even rooskleurige voorspelling voor 2018. De verwachte economische groei voor dit jaar bedraagt volgens de economen van de bank 3,4%. “Daarmee lijkt alweer een sterk jaar in de maak voor de regio Eindhoven.” Er ligt een brede basis onder die groei, zo schrijft ING in een toelichting. “Natuurlijk draagt de industrie een belangrijke steen bij, maar ook sectoren als de bouw, ICT en zakelijke diensten doen het goed. Op de arbeidsmarkt is dit goed merkbaar, het aantal werkenden stijgt en de regionale werkloosheid daalt in 2018 verder naar 3,5 procent.”

Imposante reeks
“De economische groei van bijna 5% in 2017 is imposant en staat niet op zichzelf”, zegt ING. 2018 belooft wederom veel goeds waarmee een vervolg wordt gegeven aan een serie sterke jaren. Extra aandacht voor Brainport Eindhoven in het regeerakkoord en overheidsinvesteringen in onder andere infrastructuur verstevigen ook op langere termijn de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat. ASML, Philips, NXP, DAF en VDL fungeren als aanjagers van een netwerk van bedrijven dat vanuit de techniek de oplossing wil bieden voor wereldwijde uitdagingen. Veel bedrijven in de regio zijn daar direct of indirect op aangehaakt.

Big 5?
ING: “Geen G4 maar een Big 5, dat is wat men in Eindhoven graag zou willen.” Van de steden die niet tot de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) behoren, klopt Eindhoven het nadrukkelijkst op de deur. “Qua economische groei heeft men een punt. Qua bevolking groeit Eindhoven echter minder snel dan de andere grote steden en wordt het gat in aantal inwoners momenteel groter. Vooralsnog is dit de achilleshiel in de argumentatie. De transformatie van kantoren en bedrijfsgebouwen tot woningen heeft voor de woningvoorraad tot een impuls geleid en ook als winkelstad zet Eindhoven stappen. Wil de regio een sprong maken, dan zal de bevolking echter sneller moeten groeien.”

Werkloosheid daalt
Sinds 2014 is de werkloosheid in de Regio Eindhoven flink teruggelopen. Die daling resulteert in 2018 in een werkloosheid van 3,5% en dat betekent dat de regio terug is rond het niveau van 2008. De beroepsbevolking is in de tussentijd verder gegroeid waarbij de samenstelling duidelijk is veranderd. De 45-75 jarigen zijn inmiddels de grootste groep op de arbeidsmarkt, behalve in de stad Eindhoven zelf.

De belangrijkste reden dat de werkloosheid daalt, is dat het aantal vacatures in het afgelopen jaar omhoog is geschoten. Regionaal ging het aantal nieuwe vacatures van gemiddeld 7.500 eind 2016 naar 12.500 eind 2017. Die stijging is sterker dan landelijk en het gemiddelde voor heel Brabant. De uitdaging om het potentieel in de regio beter te benutten en mensen van buiten aan te trekken blijft onverminderd in stand, zo concludeert ING.