Sparckel
Author profile picture

Een biodynamischlichtsysteem kan de ernst van neuropsychiatrische symptomen, meer specifiek ongeremd gedrag, helpen verminderen. Recent onderzoek van Tilburg University en GGZ Eindhoven heeft dat aangetoond. Volgens de onderzoekers – Ellen van Lieshout-van Dal, Liselore Snaphaan, Nicole Arkink en Inge Bongers – is dit belangrijk omdat ongeremd gedrag gerelateerd is aan een verstoord waak/slaap-ritme en daarmee verontrustend is voor zorgverleners. De resultaten van het onderzoek werden onlangs gepubliceerd in het Journal of Psychiatry and Cognitive Behaviour.

Vo9lgens de onderzoekers is het van belang in toekomstig onderzoek te kijken naar de mogelijkheden van biodynamische verlichting bij dementie. Juist voor dat doel verwacht het op de High Tech Campus Eindhoven gevestigde Sparckel (voorheen bekend onder de naam Vitaallicht) een rol te kunnen spelen. Sparckel heeft in samenwerking met TU Eindhoven en Fontys Hogescholen een biodynamisch LED-lichtconcept ontwikkeld en in de markt gezet.

Langer en beter slapen

Maarten Voorhuis Oprichter & Directeur Sparckel
Maarten Voorhuis Oprichter & Directeur Sparckel

Maarten Voorhuis, CEO van Sparckel: “Zorgbehoevenden – zoals dementiepatiënten – ondervinden vaak een tekort aan natuurlijk daglicht, bijvoorbeeld omdat ze veelal binnenshuis verblijven. Dat gebrek aan daglicht is van negatieve invloed op hun biologische klok: ze zijn onrustig en slapen slecht. Een biodynamisch lichtsysteem compenseert het tekort aan daglicht.”

Er is volgens Voorthuis aangetoond dat dementiepatiënten die gebruikmaken van een biodynamisch lichtsysteem tot 100 minuten langer en beter slapen, en bovendien minder uit bed komen. “Een goede nachtrust bevordert hun herstel van lichaam en geest, waardoor ze minder neuro-psychiatrische symptomen vertonen. Bovendien zijn medisch personeel en mantelzorgers minder belast als patiënten doorslapen en overdag minder onrustig zijn. In het onderzoek is ook vastgesteld dat bij een toename van de nachtelijke onrust en daarmee de belasting voor de mantelzorgers, de kans op opname van de patiënt in een zorginstelling met factor tien toeneemt.”

De komende tijd volgt volgens Voorhuis meer wetenschappelijk onderzoek naar de uitwerking die Sparckel op zorgbehoevenden in het algemeen en dementiepatiënten in het bijzonder heeft. Momenteel vindt in de Brabantse proeftuin dementie – onderdeel van Zorgnetwerk Midden-Brabant – al aanvullend praktijkonderzoek plaats onder Brabantse dementiepatiënten.

Een geneesmiddel tegen dementie bestaat (nog) niet. Een biodynamisch lichtsysteem is volgens Voorhuis vooral een middel om de ontwikkeling van dementie bij patiënten af te remmen.