Author profile picture

De Eindhovense afdeling van de Brabants-Zeeuwse werkgeversvereniging (BZW) komt vandaag met een vijf punten tellende actielijst. Bovenaan staat Onderwijs en Arbeidsmarkt, direct gevolgd door Samenwerking en innovatie, Fysieke bereikbaarheid van de regio, Benutten van de Mainport-status en tenslotte Duurzaam en circulair ondernemen. De actielijst moet volgens de leden onderdeel zijn van de Brainportlobby in Den Haag.

Vanmiddag praten de BZW-leden er verder over door tijdens een symposium. Het onderzoek onder de 350 leden werd uitgevoerd onder leiding van Fontys-lector Cees-Jan Pen.

De timing van de ‘ondernemersagenda’ is niet toevallig, enkele dagen voor het aanbieden van de Brainport Actieagenda in Den Haag. De onderzoekers: “Met deze ondernemersagenda geeft de BZW ook aan wat haar leden belangrijk vinden voor de totstandkoming van de Brainport Nationale Actieagenda, die moet resulteren in significante investeringen vanuit de Rijksoverheid in het versterken van de economische positie van de regio alsmede de vestigingsvoorwaarden. Ook dient de agenda als input voor het lokale en regionale economische beleid en kan het gezien worden als input voor de programma’s van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Kortom; Het is zaak dit momentum nu te benutten en een stevig ondernemersgeluid uit alle geledingen te laten horen.”

Ronald Slaats, Cees-Jan Pen en John Jorritsma met de Ondernemersagenda

Foto (c) Thijs van Son

E52 sprak, naar aanleiding van het aanbieden van de Brainport Actieagenda, met 25 beeldbepalende mensen uit de regio en vroeg ze wat er goed is en wat er beter kan. Bekijk hier alle video’s.

“Als ik werknemers heb die in de regio Tilburg of Waalwijk wonen, en ze moeten naar Eindhoven, dat houden ze ongeveer een jaar vol. Het is echt een probleem.”Een BZW-lid,

Arbeidsmarkt en opleidingen
Maar liefst 63% van de BZW-leden geeft aan enigszins tot veel moeite te hebben om openstaande vacatures in te vullen. Onderwijs en arbeidsmarkt wordt door een kwart van de respondenten als prioriteit nummer 1 gezien.
In de enquête is ook gevraagd naar de meest gewenste maatregelen om het aanbod van goed personeel en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Het stimuleren van leven lang leren en duurzame inzetbaarheid bleken daarbij voor de leden het belangrijkste. Direct daarna komt het stimuleren van investeringen en instroom in technisch en ICT onderwijs.

Het advies van de onderzoekers is op dit punt de positie van BZW als ontmoetingsplek te benutten. “Maak mogelijk dat bedrijven van elkaar best practices op gebieden als leven lang leren, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid leren. Deze rol kan ook gepakt worden voor de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Opleidingen vinden het moeilijk om bruikbare input uit het bedrijfsleven te krijgen, met name als het gaat om het vormgeven van de curricula.”

Samenwerking en innovatie
De regionale maakindustrie heeft een lange traditie van samenwerking en de Eindhovense BZW-leden voelen zich daarin thuis. Het gaat daarbij volgens de onderzoekers niet alleen om Brainport Development en de diverse living labs gericht op innovatie, maar ook tussen ondernemers onderling, zoals in Brainport Industries. Zo’n samenwerking wordt nog gemist in de zakelijke dienstverlening, de bouw en de logistiek. “Hier is een latente behoefte aan een open innovatiemodel, analoog aan Brainport Industries. Het is wel de vraag in hoeverre zo’n model haalbaar is deze sectoren. Waar de specialisatiegraad laag is, de waardeketen kort, en de rivaliteit hoog is een open innovatie model lastig voor te stellen.”

Bereikbaarheid
Het is geen verrassing dat ook de bereikbaarheid van de regio een zorgpunt voor de ondernemers is. Een op de vijf leden ziet dit zelfs als prioriteit nummer 1. Vooral het vergroten van de capaciteit van de A2, A58 en A67 wordt als speerpunt gezien. Daarnaast willen de BZW’ers aandacht voor het verbeteren doorstroming op regionale wegen, de ontsluiting van bedrijventerreinen en de ontwikkeling smart mobility oplossingen. Pas daarna komen zaken als een betere ontsluiting van het vliegveld of snelle treinverbindingen met Düsseldorf aan bod. De onderzoekers adviseren het thema bereikbaarheid als speerpunt in de Brainport actieagenda op te nemen.

 

Mainport en duurzaamheid
Ook duurzaamheid wordt door de ondernemers genoemd als speerpunt, zij het dat er nogal wat spreiding is in toegekende prioriteit: voor de een is dit duidelijker belangrijker dan voor de ander. De vertaling van de nationale Energieagenda in regionale acties en investeringen heeft volgens de onderzoekers alle aandacht nodig. “Het is dan ook goed dat BZW dit thema al enige tijd als een van haar lobbyprioriteiten heeft aangemerkt en samen met de gemeente Eindhoven het initiatief heeft genomen tot de oprichting van de Duurzaamheidsorganisatie Eindhoven (DOE).”

De belangrijkste speerpunten moeten volgens de BZW-leden een duidelijke plek krijgen in de Brainport actieagenda. De geïnterviewden willen effect zien van de lobby en verwachten veel van de mainportstatus op diverse thema’s. “‘Zaak dus dat de BZW duidelijk het belang van de achterban gehoord krijgt in de Actieagenda.”

(Hoofdfoto (c) Norbert van Onna