‘…OMO heeft een goede, professionele cultuur en zowel het bestuur als de scholen zijn kwaliteitsbewust…’.
En voor de extra attente en altijd weer alerte kritische volgers van wélk schoolbestuur dan ook: ‘…Het financieel beheer van het bestuur is in orde…’.

Dat laatste moet een tegenvaller zijn voor degenen die niet nalaten bij voortduring schoolbesturen te betichten van onverantwoord oppotten. Kwaliteitszorg zou bij hen niet in goede handen zijn.
Columnist Ton van Haperen typeerde vorig jaar nog dat de gezagsverhoudingen in het onderwijs zijn gebaseerd op ‘…een middeleeuws bestuursmodel’. Met ’…een vorst met adel aan het hoofd…’. Daar kan niet veel goeds vandaan komen.

Maar de Onderwijsinspectie heeft geoordeeld: voor de allereerste keer in de meer dan honderdjarige geschiedenis van de grootste scholenvereniging in Nederland, is er een cijfer gegeven aan dit Brabantse onderwijsanker.
Van Ossendrecht tot Gennep en van Valkenswaard tot Kaatsheuvel, het bestuur over de scholen van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) doet het over het algemeen voldoende tot goed, zo oordeelde de inspecteur van het onderwijs onlangs.

(Lees: https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/bge/id/248990?pagina=1&zoekterm=Ons+middelbaar+onderwijs

Dat mag in de krant, die immers meestentijds vol staat met berichten over falen en feilen in onderwijsland.

De ellende met de zeer grote (fusie-)Hogeschool Inholland en ook de malheur binnen de mammoetonderwijskolos Amarantis, staat nog in veler geheugen gegrift.
Grootschaligheid leidde tot wanbestuur. Er was sprake van een onoverzichtelijke organisatie: het leidde tot wantrouwen en onbegrip. Financieel wanbeleid veroorzaakte brede personele onvrede.
Het zou allemaal te maken hebben met megalomane bestuurders, onvoldoende financiële expertise en te weinig echte zeggenschap voor docenten. De instellingen kwamen sterk gehavend uit hun crises.
Bewindslieden werden in de Kamer ter verantwoording geroepen. Maatregelen ter verbetering van governance en extern toezicht vormden het logische vervolg.

Ruim 62.000 middelbare scholieren worden dagelijks toevertrouwd aan de docenten van OMO. Grote maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen deze scholen.
Wat is het geheim dat de inspectie zo positief oordeelt?
Verbeteringsgerichtheid schijnt het toverwoord. Dat is kennelijk in rijke mate een grondhouding binnen de vereniging die onder de inspectorale loep werd gelegd.

‘…Rectoren zijn de spil bij deze kwaliteitsontwikkeling…’. Zij krijgen een behoorlijke pluim van de Onderwijsinspectie omdat zij : ’…onderwijskundig leiderschap vertonen, zicht hebben op de kwaliteit van het onderwijs en zich daarover verantwoorden…’.

De loftrompet wordt gestoken over ‘…de zichtbaarheid en de aanspreekbaarheid van het bestuur…’ Die wordt geduid als ‘…groot…’.

‘n Governancemodel met voldoende checks en balances

‘n Governancemodel met voldoende checks en balances én mogelijkheid tot kritische tegenspraak is ook de Onderwijsinspectie niet ontgaan.
En trouwens: noem mij één onderwijsstichting waarbij het toezichthoudend orgaan verantwoording aflegt aan een ledenraad?

Het inspectierapport leest als één grote aanbeveling aan andere schoolbesturen in ons land: die van OMO voelen goed aan hoe het moet: ‘school doen’ in de beslotenheid van een veilig pedagogisch klimaat, immer gericht op verbetering. En bestuurlijk verantwoording afleggen over de vele miljoenen aan publiek geld die worden besteed: transparant en in voortdurende dialoog.
Compliment!

Pieter Hendrikse beziet “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in en soms ook buiten Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal/cultureel domein) als in een vrije rol.

Word lid!

Op Innovation Origins lees je elke dag het laatste nieuws over de wereld van innovatie. Dat willen we ook zo houden, maar dat kunnen wij niet alleen! Geniet je van onze artikelen en wil je onafhankelijke journalistiek steunen? Word dan lid en lees onze verhalen gegarandeerd reclamevrij.

Over de auteur

Author profile picture Pieter Hendrikse is columnist voor IO. Hij schrijft onder meer over onderwijs en het sociaal-/culturele domein. Een interview met deze columnist is <a href="https://innovationorigins.com/nl/pieter-hendrikse-vanaf-de-hovenring-is-de-sfeer-van-aanpakken-goed-zichtbaar">hier te lezen</a>