Een drone met een camera is in elke speelgoedzaak te koop. Veel exemplaren hebben daar ook een microfoontje in gebouwd en sommigen kunnen zelfs geuren oppikken. Maar daadwerkelijk direct in actie komen op basis van wat daardoor zichtbaar, hoorbaar en ruikbaar wordt, dat was tot nu toe nog niet mogelijk. Hogeschool Saxion wil daar verandering in aanbrengen met een subsidie van €1 miljoen die de opleider voor het MARS4Earth project heeft ontvangen.

Het gezochte resultaat: “de ontwikkeling van ’s werelds eerste autonome en modulaire vliegende drone met robotarm die fysiek kan interacteren met de buitenomgeving”. De toepassingsgebieden waar het project zich op focust zijn ‘veiligheid & beveiliging’, ‘inspectie & onderhoud’ en ‘landbouw’. Nieuwe dronetechnologie kan volgens Saxion bijdragen aan de veiligheid, efficiëntie en kosteneffectiviteit bij onder andere brandbestrijding, het onderhoud van offshore windmolens of selectieve behandeling van landbouw.

Saxion vraagt het bedrijfsleven nu om mee te denken over de mogelijke toepassingen van de drone met robotarm “om het subsidiegeld zo goed mogelijk te besteden”. Een workshop op 25 november in het nieuwe lab van het lectoraat Mechatronica te Enschede is daarvoor het middel. ook meedenken? Aanmelden kan via de site van Saxion. Naast de workshop krijgen bezoekers een aantal demonstraties van dronetechnologieën te zien en is er een rondleiding door het Mechatronicalab.