Author profile picture

In een wereld waarin we beter voor onze planeet zorgen, is er weinig ruimte voor afval. Die 490 kilo afval die elke Nederlander nu jaarlijks produceert zal dus drastisch naar beneden moeten. Strengere regels vanuit Den Haag en de EU gaan daar aan bijdragen, maar het begint bij onszelf. Geen afval op straat gooien en papier en glas gescheiden inleveren.

🧋Sinds ik in Bos en Lommer woon (een buurt in Amsterdam-West) voelt het vaak als dweilen met de kraan open. Er slingert hier zoveel zwerfafval. Het lijkt de meerderheid van mijn buurtgenoten niet te deren dat een plastic flesje een afbraaktijd van oneindig heeft.

🍞Daar komt bij dat de islam het weggooien van voedsel verbiedt. Het eten moet aan behoeftigen of dieren worden gegeven. Een gebod waar we veel van kunnen leren, maar wat in mijn buurt zorgt voor hoopjes verschimmeld brood waar de ratten zich aan te goed doen. De gemeente heeft daarom speciale depots voor oud brood in het leven geroepen.

🗑️Om mijn eigen onvrede een bestemming te geven, heb ik een grijpstok besteld. Ik ga aan de wandelrondes met mijn hond een nieuw doel toevoegen. Onderzoekers aan het Duitse Fraunhofer-instituut pakken het grootschaliger aan. Zij willen van afval en plantenresten groene waterstof winnen en testen verschillende opties. Denk aan het omzetten van biogas in waterstof en vaste koolstof, of een bacterie die afval omzet in waterstof. Collega Mauro Mereu sprak met een van de wetenschappers. Het resultaat daarvan lees je hier.

💄Ook start-up Arkive heeft als doel de afvalbergen te doen slinken. Cosmeticaverspilling, om precies te zijn. Oprichter Sinem Tuncer geeft advies aan beautymerken over hoe ze verspilling kunnen tegengaan. De start-up berekent de CO2-footprint om te zien waar de grootste verspilling vandaan komt en helpt bedrijven dit advies ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Hier lees je het verhaal van collega Amy van de Wiel over dit jonge bedrijf.

Gelukkig maken zich steeds meer mensen zorgen om het klimaat. Ik ga geloof ik maar eens beginnen aan mijn eerste rondje met grijpstok.

Fijne dag!

Aafke Eppinga
Redacteur Innovation Origins