© Bart van Overbeeke
Author profile picture

De NXP Foundation lanceert het TU/e Fellowship Program met voor 10 studenten per jaar een beurs van €5000. Het is de eerste keer dat de in Texas gevestigde stichting beurzen verstrekt buiten de VS. Vandaag hebben de eerste zeven masterstudenten die Elektrotechniek studeren aan de TU Eindhoven hun beurs gekregen.

De NXP Foundation is een non-profit organisatie van NXP Semiconductors. Met het NXP Foundation Fellowship Program is NXP een meerjarige verbintenis aangegaan ter waarde van $250.000 “om de studie van geavanceerde technologieën door hooggekwalificeerde studenten aan de TU/e te financieren”.

De NXP Foundation heeft besloten beurzen te verstrekken aan de TU/e vanwege de sterke competenties van de universiteit op het gebied van millimetergolftechnologie. Een andere factor is dat NXP zijn hoofdkantoor in Eindhoven heeft en van oudsher nauwe banden heeft met de TU/e.

Tweejarige masteropleiding

Komende drie jaar krijgen telkens maximaal 10 studenten die elektrotechniek studeren aan de TU/e een beurs voor hun tweejarige masteropleiding. De NXP Foundation en de TU/e kennen de beurzen toe op basis van studieprestaties, buitenschoolse activiteiten en motivatie. Studenten die gespecialiseerd zijn in geavanceerde technologie rond automotive, micro-elektronica en radiocommunicatie komen in aanmerking voor een beurs.

Natuurlijk zit er ook iets in voor NXP. De studenten die de beurs ontvangen doen hun afstudeeropdracht of stage in nauwe samenwerking met NXP “maar hebben aan het einde van hun beursperiode geen contractuele verplichtingen jegens NXP”, aldus NXP in een verklaring.

Rector Magnificus Frank Baaijens van de TU/e is blij met de studiebeurzen. “We zien het als een erkenning van de uitmuntendheid van ons onderwijs. Het onderstreept de sterke banden van de TU/e met het bedrijfsleven in de Brainportregio en daarbuiten.”

Guido Dierick, landenmanager NXP Nederland, ziet ook het voordeel voor NXP: “Integrated Circuits worden steeds kleiner en buitengewoon complex. Dit is een uitdaging voor zowel halfgeleiderbedrijven als universiteiten. Een goede samenwerking is daarom belangrijker dan ooit om Nederland in staat te stellen zijn leidende rol in innovatie te blijven spelen. Ik ben erg blij dat de NXP Foundation nu voor het eerst in haar geschiedenis studenten buiten de VS gaat ondersteunen en de TU/e heeft geselecteerd. Ik hoop dat dit programma zeer succesvol zal zijn”.

Millimeter-golftechnologie

Er zijn al verschillende voorbeelden van samenwerking tussen de TU/e en NXP. Onderzoek rond millimetergolftechnologie is bijvoorbeeld de basis voor onderzoek naar autoradar en 5G/6G draadloze communicatie. De TU/e leidt verschillende onderzoeksprojecten op dit gebied in samenwerking met NXP en andere industriële partners.

Domine Leenaerts, NXP Fellow en professor aan de TU/e: “Communicatie komt tot stand door vereenvoudiging van het RF- en mm-ontwerp en dat is een uitdaging waar NXP dagelijks mee te maken heeft. Dit zal zeker gelden voor de nieuwe 6G draadloze communicatiestandaard met frequenties boven 100GHz. Het is belangrijk voor onze toekomst dat studenten leren omgaan met deze uitdagingen. Daarom ben ik erg blij met het studiebeursprogramma, dat NXP ongetwijfeld in contact zal brengen met nieuw talent”.

Een ander gebied waar de TU/e en NXP elkaar al hebben ontmoet is de radartechnologie. Kostas Doris (NXP Fellow en professor aan de TU/e): “Mm-wave radartechnologie transformeert de huidige auto’s in robotauto’s die beter kunnen voelen en reageren op het milieu dan de mens. Met dit programma willen we onze studenten de kans geven om te leren over de uitdagingen op het spannende gebied van de radar en hen in staat stellen om een bijdrage te leveren.”

Bij de aankondiging van de eerste zeven beurzen