Michael Boot (co-founder and CEO at Vertoro), Panos Kouris (PhD candidate CTO Of Vertoro), Emiel Hensen (Professor and Dean of the Department of Chemical Engineering) and Chemistry. © Vertoro
Author profile picture

Twee onderzoeksprojecten met hun oorsprong aan de TU Eindhoven ontvangen Take Off financiering van NWO. Het gaat om een speciaal oplichtend papierstripje om snel infectieziektes aan te tonen en een technologie van spin-off Vertoro om uit biomassa een duurzame olie te ontwikkelen. Het laatste project is inmiddels verkast naar Brightlands Chemelot campus Geleen om daar verder te gaan als start-up. Deze twee TU/e-projecten kunnen verder commercialiseren dankzij financiering van NWO.

Lees hier meer over Vertoro

Lees hier meer over de infectietester

Dankzij het speciaal oplichtend papierstripje van TU/e-hoogleraar Maarten Merkx, heb je verder slechts een druppeltje bloed en een digitale camera nodig om praktisch en betrouwbaar te testen op infectieziekten. Dat maakten Eindhovense en Japanse onderzoekers, onder leiding van Merkx, eind vorig jaar bekend. De test kan binnen twintig minuten uitsluitsel geven, waardoor dure en tijdrovende labmetingen in het ziekenhuis onnodig worden.

De test toont de aanwezigheid van infectieziekten aan door naar bepaalde antilichamen te zoeken in het bloed. Deze stoffen maakt je lichaam als reactie op bijvoorbeeld virussen en bacteriën. Ook gebruiken artsen antilichamen steeds vaker als medicijn, bijvoorbeeld bij kanker of reuma. Deze eenvoudige test is dan ook geschikt om regelmatig de dosis van zulke medicijnen te monitoren, om tijdig te kunnen corrigeren.

Maarten Merkx, © Bart van Overbeeke
Maarten Merkx, © Bart van Overbeeke

NWO kent nu een zogeheten Take Off beurs toe (van maximaal 40.000 euro) om de commerciële mogelijkheden van deze technologie in kaart brengen, met name in de richting van het monitoren van therapeutische antilichamen. Merkx: “Onderdeel daarvan zal zijn dat we een eerste validatie gaan doen van onze ‘glow-in-the-dark strips’ met bloed van patiënten die therapeutische antilichamen gebruiken. Daarbij gaan we onze technologie vergelijken met de technologie die op dit moment in laboratoria de standaard is.”

Vertoro

Vertoro is Spaans voor ‘het groene goud’. Met die naam maken de oprichters van deze TU/e-spin-off direct duidelijk welke verwachtingen ze hebben van hun eindproduct. Vertoro ontsprong een aantal jaar geleden uit het onderzoek van TU/e-hoogleraar Emiel Hensen en dr. Michael Boot (medeoprichter en directeur Vertoro) toen het mogelijk bleek om lignine en hout om te zetten in zogenaamde ruwe lignineolie (CLO). Daardoor krijgen lignine, dat ontstaat als restproduct in papierpulp, cellulose-ethanol fabrieken, maar ook landbouw- en bosresten, een nuttig tweede leven. CLO is namelijk een soort fossiele ruwe olie: een tussenproduct of halffabricaat om brandstoffen en chemicaliën mee te produceren. Alleen is CLO een duurzame variant, vandaar ‘het groene goud’.

Met een Take Off financiering van 250.000 euro van NWO gaat Vertoro de omzetting doen van CLO naar duurzame olefinen en aromaten. Dit zijn belangrijke basisgrondstoffen in de petrochemische industrie, bijvoorbeeld voor de productie van plastics. “Eerst produceren we CLO op kleine schaal uit lignine en hout in een proeffabriek op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen, die later deze maand gereed is”, vertelt Panos Kouris, medeoprichter, technisch directeur van Vertoro, en promovendus in de groep van Hensen. “Vervolgens zetten we dit aan de TU/e om in olefinen en aromaten.”

Het gaat om enkele kilogrammen per dag, maar volgens Kouris kan het bedrijf hiermee laten zien dat CLO in bestaande olieraffinaderijen toegevoegd kan worden aan het proces om zo de duurzaamheid van deze fabrieken te vergroten.