Author profile picture

Hoe vaker je zoiets zegt, hoe meer ’t lijkt alsof ’t ook waar is. Uiteindelijk zou je nog gaan geloven dat Nuenen écht dwars is.
Selffulfilling prophecies zijn, in het jargon van sociaal-geleerden, voorspellingen die altijd uitkomen. Ongeacht het (on)gelijk van de voorspeller.
De oud-burgemeesters van de gemeente Nuenen lenen zich wel héél gemakkelijk om een duit in het voorspellingszakje te doen: Nuenen blijft dwars!
Kan dat wel uit hun mond….?

De éminences grises van de Nuenense burgervaderij vindt het maar niks dat ‘hun’ gemeente kans loopt ingelijfd te worden door buur Eindhoven: er is geen aanleiding toe en er wordt een foute argumentatie gehanteerd.
Dat hebben de heren publiekelijk laten weten aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Laat ik gedacht hebben dat de stelregel om niet over je eigen graf heen te willen regeren zéker geldt in bestuurlijk Nederland. Kennelijk met uitzondering van dwèrsliggers in Nuenen.
Oud-burgemeester Terwisse meent de publieke zaak te dienen met de uitspraak “Nuenen wordt gepiepeld”.
En zijn jongere oud-collega Ligtvoet zegt weliswaar “ Ik hoor me er niet meer mee te bemoeien”, maar is niet te beroerd het gebrek aan een regionale ontwikkelingsvisie als argument aan te voeren om dwèrs te blijven.

Of je wordt gepiepeld is een subjectieve beleving, so far so good. Maar aan regionale visies over versterking van bestuurskracht in deze metropoolregio, heeft het de afgelopen decennia niet ontbroken.’n Boekenkast vol, edelachtbare!

De huidige burgemeester Houben heeft zo z’n eigen manier gevonden om dwèrs te blijven. In een huis-aan-huis-uitgave werd aan de Eindhovense burgervader én hemzelf de kans geboden zich te introduceren.
De provinciale Herindelingskrant kreeg evenwel geen stukje publicabele tekst van d’n Burger. Onder het mom van ongepaste partijdigheid hield Houben de boot af.
Nou breekt m’n klomp: partijdigheid ? Van wie jegens wat dan wel?

Het burgemeestersambt verdient hoog aanzien. De burgemeester is eindverantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, thema’s die élke inwoner raken. Hun gezag dient dan ook onweersproken te blijven.

De Nuenense ketendragers maken er een potje van.

Vér over hun houdbaarheidsdatum actief interpelleren in een uiterst gevoelig debat getuigt van onvoldoende vermogen tot afstand.
En partij kiezen tégen het hogere bestuursorgaan i.c. de provincie, is laakbaar.
Juist ook naar de eigen bevolking toe, die immers verdeeld is over de vraag naar de wenselijkheid van een samengaan met Eindhoven.

De Nuenense bevolking verdient beter. Groei en bloei van Nuenen is vooral het gevolg van actief meedeinen op de geneugten van de grote buur zonder daarvan al te veel lasten te moeten dragen. Dat was trouwens al ingewikkeld genoeg, blijkens de bestuurlijke sores die het dorp in de afgelopen decennia over zich afriep.
Onder leiding van genoemde burgervaders…?!

Het gaat derhalve niet aan om in de laatste aanloop naar het definitieve besluit van Provinciale Staten het betrekkelijk goedkope geluid van twee ereburgers (!) aan te grijpen, en d’n Burger in functie ook nog voor ’n dwèrs karretje te spannen.

Pieter Hendrikse beziet “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in en soms ook buiten Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal/cultureel domein) als in een vrije rol.

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

Doneer

Persoonlijke informatie