(c) Amirreza Amouie - Unsplash
Author profile picture

Ontwikkelingslanden waar de zon veel schijnt, kunnen veel baat hebben bij versnelde invoering van zonne-energie. Als ze daarvoor ook nog eens de nieuwe efficiënte zonnecollector van Solabolic gebruiken, profiteren ze dubbel. Dat stelt de Weense start-up, die de paraboolvormige zonne-collectoren in licentie verstrekt.

De zogenoemde parabooltrog is gebaseerd op de Concentrated Solar Power (CSP)-technologie. Er kan zowel elektriciteit als warmte mee worden opgewekt. De collector bestaat uit paraboolvormige spiegels die de parallel invallende zonnestralen op een bepaald punt bundelen. Zo wordt thermische energie (warmte) opgewekt. Deze energie kan worden gebruikt voor de productie van elektriciteit, of verwarming van water in industriële processen.

Tot dusver was deze techniek vrij kostbaar. Solabolic slechtte de laatste technische hindernissen. De Weense start-up vereenvoudigde de constructie, waardoor de kosten veel lager zijn. Daardoor is deze techniek nu ook bereikbaar voor arme regio’s. Zeker die met een grote zonnecapaciteit.

De maakbaarheid van het vereenvoudigde model is in samenwerking met de Technischen Universität Wien inmiddels al aangetoond.  Het eerste pilotproject vindt momenteel plaats bij een licentiepartner in Abu Dhabi. Met uitzondering van de elektronica, kunnen alle onderdelen lokaal worden gemaakt.

Oprichter Ahmed Adel vertelde Innovation Origins over Solabolic.:

Parabolrinnen, Solarressourcen, Solabolic,
Ahmed Adel (vooraan in het midden) met het team van Solabolic (c) Thomas Blazina

Hoe ontstond het idee voor de start-up Solabolic?

Ik deed onderzoek aan de TU Wenen. Mij werd toen gevraagd om voor een project een proeffabriek te bouwen met een conventionele parabolische trogcollector (PRK), voor opwekking van elektriciteit. Ik bestelde een parabolische trogcollector bij een Duitse leverancier. Deze kwam echter beschadigd aan. Dat was ook het geval met de tweede. Ik kwam tot de conclusie dat het vervoer van parabolische troggen riskant en duur is. Daardoor kreeg ik de volgende gedachte. Als een relatief kleine parabolische trog bij transport over korte afstand al gemakkelijk beschadigd raakt, hoe gaat het dan met het transporteren van grote parabolische troggen over complete continenten? Als bijvoorbeeld een Amerikaans bedrijf een collector verscheept naar Afrika. De grootste kostenfactor wordt dus veroorzaakt doordat hij niet op die plek gemaakt wordt, waar hij wordt ingezet.

Voor een goede werking van een parabolische trog heb je feitelijk een woestijn nodig zoals de Sahara, waar het zonlicht erg sterk is. De eigenlijke markt bevindt zich dus in de ontwikkelingslanden, waar de grootste zonnecapaciteit voorhanden is. Er is echter lokaal geen know-how aanwezig om de apparatuur te produceren. Dit maakt het voor politici in de betrokken regio’s moeilijk om te beslissen. Er wordt lokaal geen extra werkgelegenheid geschapen en er is geen toegevoegde waarde voor de regio.

Wat was de grootste hindernis die u moest overwinnen?

In de beginfase was de financiering de grootste hindernis. Dit lag mede aan het businessplan. Wanneer een hightech-start in Oostenrijk een aanvraag voor overheidssubsidies indient, wordt de vraag gesteld: heeft Oostenrijk er baat bij? Daardoor heb ik geleerd een businessmodel zo te formuleren dat het voordeel duidelijk naar voren komt. In eerste instantie presenteerde ik alleen de technische voordelen. Maar door de economische component op te nemen, kon ik een compromis presenteren. Er ontstaat toegevoegde waarde in Oostenrijk door de omzet uit licentieovereenkomsten. En er ontstaat inde ontwikkelingsregio toegevoegde waarde doordat jonge bedrijven de collectoren in licentie gaan bouwen Dat is zeker niet met elkaar in tegenspraak.

Is er een andere of betere locatie voor een start-up als Solabolic?

Het financieringslandschap in Oostenrijk is bijna ideaal. Voor elke technologie en elke ontwikkelingsfase is er een ideale financiering. Maar met particuliere investeerders – business angels en durfkapitaalinvesteerders – wordt het moeilijk. Er is veel geld, maar slechts enkelen zijn bereid om risico’s te nemen. Onze eerste en tot dusver enige investeerder komt uit de Arabische Emiraten.

Waar staat de onderneming over vijf jaar?

Over vijf jaar tijd willen we onze ontwikkeling aan veel bedrijven wereldwijd hebben aangeboden. Daardoor hebben we niet alleen een positieve bijdrage geleverd aan het klimaat, maar ook de economie in arme regio’s ondersteund.

Wat is uw uiteindelijke doel?

We willen wereldwijd het gebruik van zonne-energie versnellen. Onze technologie is ontworpen om kleine bedrijven in ontwikkelingslanden te stimuleren om gebruik te maken van en te profiteren van lokale zonne-capaciteit. Ze denken op dit moment dat dit niet mogelijk is. Sterker, ze zijn zelfs bang dat energiegiganten er met de winst vandoor zullen gaan.

Waar onderscheidt uw innovatie zich in ten opzichte van andere systemen?

Op technisch vlak hebben we een wezenlijke verandering aangebracht. In plaats van stijve onderconstructies, gebruiken we trekkrachten. Het verschil tussen onze technologie en die van andere, is te vergelijken met het verschil tussen een hangbrug en een conventionele brug. De hoofdkabels van de hangbrug nemen automatisch een gebogen vorm aan; een parabolische vorm. We gebruiken deze vorm om het zonlicht te focussen. Conventionele parabolische troggen bestaan uit stalen constructies. De bouw ervan in de woestijn vereist de bouw van een hal en dure hightech-bouwmethoden. Dat is bij onze uitvoering niet nodig. De parabolische vorm wordt gecreëerd door de trekkrachten. De parabolische troggen kunnen door mensen met een eenvoudige technische kennis op een rendabele manier worden gemonteerd. Bijvoorbeeld het technische niveau in een ontwikkelingsland. Dit is de enige manier om het gebruik van zonne-energie te versnellen.

De technologie biedt echter nog een ander voordeel. Op deze manier kun je veel grotere collectoren bouwen. Net zoals hangbruggen groter kunnen zijn dan gewone bruggen. Grotere collectoren verhogen de efficiëntie en verlagen de kosten.

 

Parabolrinnen, Parabolrinne, Solabolic, Ahmed Adel,
(c) Solabolic

Foto: Met hangbruggen kun je een grotere overspanning bereiken met minder materiaal en lagere kosten dan met gewone bruggen. Dat geldt ook bij de zonnecollectoren, waarbij de Solabolic parabooltrog door de toegepaste ‘hangbrugtechniek’ simpeler, efficiënter en goedkoper is dan andere collectoren. 

Via deze link vindt u een uitlegvideo.