E52
Author profile picture

Op 4 juni krijgt E52 een andere naam en wordt het onderdeel van een internationaal netwerk

Met de uitbreiding van E52 tot een Europees platform (of eigenlijk: een Europees netwerk van lokale innovatie-platforms), veranderen ook het uiterlijk en de naam van deze site. Op 4 juni, aan het slot van de openingsbijeenkomst voor de Dutch Technology Week, onthullen we de details. In een tweeluik alvast een toelichting op de achtergronden, onze plannen en onze beweegredenen. Deel 1 leest u hieronder – hier alvast deel 2.

Eerder al maakten we bekend dat we op die dag van start gaan met een tweede vestiging – en wel in München. Dit als eerste stap, die – als München een succes wordt – gevolgd kan worden door vestigingen in andere Europese innovatieve steden. Uiteindelijk doel is dat we daarmee onze lokale kracht verstevigen (de trouwe lezers van E52 hoeven dus niet bang te zijn dat daar iets in gaat veranderen), maar tegelijk een platform creëren voor wie het thema innovatie ook los van de locatie van belang is.

Maar waarom dan München als eerste stap?

Daar zijn verschillende redenen voor. Aanvankelijk keken we voor onze uitbreidingsplannen vooral naar Nederland. Zou je ‘natuurlijk’ kunnen groeien vanuit Eindhoven? Brabant, Limburg, van daaruit naar het noorden? Of zou het logischer zijn om eerst actief te worden in regio’s die bepaalde kenmerken met Eindhoven delen, zoals Delft en Twente, en misschien ook Wageningen? Dat zou inderdaad kunnen, maar in beide gevallen zou het nog wel een klus worden om innovatie als kernthema te houden en daadwerkelijk zodanig te kunnen groeien dat de kosten verantwoord zouden zijn.

Vandaar dat we de blik op Europa zijn gaan richten. Op basis van onderzoek van de EU en het World Economic Forum hebben we lijsten gemaakt van stedelijke regio’s die hoog scoren op het gebied van innovatieve kracht en aantrekkelijkheid voor talenten van buiten. Inderdaad, precies de thema’s waarop ook Eindhoven goed presteert. Wat volgde was een reeks van lijsten met heel veel usual suspects (Cambridge, Parijs, Helsinki, Zürich, dat soort hotspots), maar – enigszins tot onze verrassing – telkens weer kwam ook München hoog terug.

Dat was reden voor een nader onderzoek. Gelukkig werden we daarin geholpen door een recente studie van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarvoor Otto Raspe ook uitvoerig naar München had gekeken. Toen we daaruit konden opmaken dat München niet alleen veel overeenkomsten vertoonde met Eindhoven (zoals een vergelijkbaar ecosysteem en eenzelfde combinatie van agrarisch verleden en extreem innovatief heden), maar ook nog eens 6 keer zo groot was, zijn we nog een slag dieper gegaan. We hebben diverse bezoeken aan de stad gebracht en daar liepen we tegen de volgende verrassing aan: er lopen nu al tientallen lijnen tussen Eindhoven/Brabant en München/Beieren. Zowel op bedrijfsniveau (VDL is misschien wel het beste voorbeeld) als op sectorniveau (zoals de medische technologie, of kijk naar de banden tussen de Technische universiteiten van beide steden), als op bestuurlijk niveau (Brabant heeft zijn eigen afgevaardigde in het kantoor van het Nederlands consulaat in München) zijn die lijnen zichtbaar.

Toen we dat eenmaal ontdekt hadden, gingen we natuurlijk in gesprek met de partijen die we in het Eindhovense ecosysteem al zo goed kenden – en dan met name de organisaties die inderdaad banden met Zuid-Duitsland hebben. Veel van die gesprekken lopen nog, maar in één geval heeft het inmiddels tot concrete steun voor ons project geleid: Metropoolregio Eindhoven heeft E52 een startsubsidie toegezegd van €50.000 – juist omdat met onze stappen in München ook het lokale bedrijfsleven in Zuid-Oost Brabant kan profiteren. Zoals E52 heeft laten zien met onafhankelijke journalistiek over een belangrijk thema waarde te creëren voor het hele lokale ecosysteem, zo zou dat ook kunnen gebeuren voor de Eindhovense inspanningen over de grens. We gaan het komend jaar laten zien.

Nog twee weken

Nog twee weken tot de start (de aftelklok hierboven geeft het exacte moment aan). Het nieuwe platform staat al klaar, de visitekaartjes zijn gedrukt en de t-shirts met het nieuwe logo kunnen we komende week ophalen. De nieuwe site wordt stap-voor-stap gevuld met de eerste verhalen over Münchense innovaties, zodat deze op 4 juni direct wat inhoud heeft. We denken er klaar voor te zijn, maar weten ook zeker dat we de komende tijd continu tegen onvolkomenheden aan zullen lopen.

Dit is deel 1 van een tweeluik over de grote stap die E52 op 4 juni gaat zetten. Volgende week maandag (28 mei) deel 2, waarin we inzoemen op onze inhoudelijke ambitie en de manier waarop we onze E52-journalistiek een internationaal vervolg gaan geven. Tipje van de sluier: technologie zal daarbij een belangrijkere rol gaan spelen, zowel bij waarheidsvinding als bij het vergaren en verspreiden van onze journalistiek.