© Polina Tankilevitch von Pexels
Author profile picture

Duitse wetenschappers van het Universiteitsziekenhuis van Jena (UKJ) hebben aangetoond dat niet iedereen die ziek wordt door het coronavirus, ook antilichamen tegen dat virus aanmaakt. Of ze ook geen immuniteit opbouwen, is nog de vraag. Dat mensen in elk geval twee keer Corona kunnen krijgen, bleek vorige week. In Hong Kong werd een man die in april COVID-19 opliep, opnieuw met deze ziekte geïnfecteerd.

De UKJ begon in mei een studie in Neustadt in Thüringen. Het dorp, die iets minder dan 1.000 inwoners telt, stond vanaf 22 maart 2020 twee weken onder quarantaine. Aan het einde van deze periode bleek dat er 49 mensen besmet waren. Twee van hen stierven.

Een tienkoppig team van wetenschappers onderzocht alle inwoners op het virus. Zowel door middel van uitstrijkjes voor acute infecties, als door middel van antilichaamtests voor vroegere infecties. Ze namen bloed- en keelspoelwatermonsters, vroegen hen naar de details van de symptomen en de mogelijke blootstelling aan het virus.

Ondanks SARS-Cov-2-infectie toch geen antilichamen aantoonbaar

De wetenschappers rond Prof. Mathias Pletz, directeur van het Instituut voor Infectiegeneeskunde en Ziekenhuishygiëne van de UKJ, kwamen tot een nog veel verrassender uitkomst van hun onderzoek. Niet alle mensen die aan het begin van het jaar als geïnfecteerd werden gediagnosticeerd, hadden antistoffen in hun bloed.

“We waren verbaasd dat de helft van de besmette mensen, bij wie het virus 6 weken eerder was ontdekt, geen antilichaamtiters (titer= hoeveelheid bepaalde antilichamen in het bloed; red.) had, hoewel we er met zes verschillende tests naar zochten”, zegt Prof. Pletz. “Dit verrassende resultaat roept veel nieuwe vragen op. Het is duidelijk dat zelfs met een negatieve antilichaamtest niet echt kan worden uitgesloten dat er eerder een COVID-infectie is geweest.”

Verder onderzoek

Bovendien is het ook niet duidelijk “of het gebrek aan antilichaam productie na een COVID-infectie kan worden gelijkgesteld met het gebrek aan immuniteit,” zei de infectioloog. Om deze vraag tot op de bodem uit te zoeken, voeren wetenschappers van het Instituut voor Immunologie onder leiding van Prof. Dr. Thomas Kamradt nu verder onderzoek uit.

Ze zoeken naar specifieke afweercellen in studiedeelnemers die ondanks een bevestigde infectie geen antilichamen hebben aangemaakt. Deze onderzoeken zijn echter uitgebreid en lopen nog steeds. Daarnaast plannen de onderzoekers volgend najaar verder onderzoek in Neustadt.