Piet van der Wielen
Author profile picture

Next Move is een nieuw samenwerkingsverband om ervoor te zorgen dat starters, groeiers en het al gevestigde MKB meer kans van slagen hebben. Door mensen met elkaar in contact te brengen, te adviseren, te stimuleren, te coachen en waar mogelijk te financieren, moet de Brainportregio een sterker fundament krijgen. Next Move is formeel al media 2015 van start gegaan maar onlangs officieel herdoopt tot ´Next Move, Realize your success´.

Het initiatief voor Next Move komt voort uit een samenwerking tussen Fontys Hogescholen, de TU/e, het Summa College, Bright Move BV, BOM Holding BV en Brainport Development NV. Piet van der Wielen, programmamanager Starten en Groeien bij Brainport Development heeft ambitieuze doelen. “Over een jaar of vijf willen we jaarlijks duizend starters en tweehonderd groeiers erbij krijgen in de Brainport regio.”

Het nieuwe Next Move moet gaan fungeren als een vliegwiel. Van der Wielen: “Met Next Move hebben we nu een concreet, fysiek loket. Je vindt ons in het Multimedia-paviljoen van de TU/e. Vanaf die locatie gaan we de regio verder ontwikkelen door startende, groeiende en al gevestigde bedrijven te begeleiden tijdens de diverse levensfasen. We bekijken per onderneming wat er nodig is om door te groeien en welke bijdrage we de deelnemende partijen kunnen bieden.”

Ondersteuning kan een starter het juiste zetje geven om zijn initiatief te laten uitgroeien tot een volwassen onderneming, verwacht Van der Wielen. “We verbinden. Iemand met een technische gave ontbeert wellicht commerciële vaardigheden. En andersom. Wij spreken ons enorme netwerk aan en brengen talenten bij elkaar. We willen maatwerk bieden. Er bestaan geen standaardoplossingen. Juist door deze samenwerking met die verschillende partijen kunnen we iedere startup bieden wat specifiek nodig is.”

“Next Move wil relevant zijn voor de regio”, aldus Van der Wielen. Daarom zoekt hij voortdurend samenwerking met de kennisinstituten, het bedrijfsleven en de overheid. Maar altijd met de bedoeling om snel tot concreet resultaat te komen. “Binnen Next Move zullen we nooit een tienjarenbeleid adviseren. De wereld verandert steeds sneller – je weet niet eens hoe jouw omgeving er over een half jaar uitziet!”

Meer informatie via Brainport