AI-generated picture
Author profile picture

Nederland handhaaft zijn positie als Europese innovatieleider, maar ziet zijn voorsprong slinken volgens het European Innovation Scoreboard 2024. Ondanks een vierde plaats, daalt de Nederlandse score tot net boven de drempel voor innovatieleiders. Minister Beljaarts waarschuwt dat regeldruk en financieringsuitdagingen het mkb belemmeren. Sterke punten blijven opleidingsniveau, onderzoekskwaliteit en digitale vaardigheden. Private investeringen in innovatie blijven achter.

Een nadere blik op de cijfers

Het European Innovation Scoreboard 2024 toont dat Nederland, met een score van 26% boven het EU-gemiddelde, nog net binnen de categorie van innovatieleiders valt. Dit is een daling ten opzichte van eerdere jaren, waardoor de voorsprong op andere landen afneemt. Denemarken, Zweden en Finland blijven de top drie posities bezetten, terwijl Nederland net achter deze landen blijft hangen op de vierde plaats.

Minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken wijst op enkele oorzaken voor de dalende trend. Een significante factor is de regeldruk die vooral het mkb treft. Volgens Beljaarts hebben kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) moeite om zich te richten op innovatie door de vele regels en het gebrek aan financiering.

Sterke punten van Nederland

Ondanks de daling blijven er sterke punten zichtbaar in de Nederlandse innovatiekracht. Het hoge opleidingsniveau, de kwaliteit van het onderzoek en de digitale vaardigheden van de bevolking zijn prominente factoren die bijdragen aan de innovatieprestaties van Nederland. Deze sterke punten zorgen voor een hoog kennisniveau en een goede toepassing van digitale technologieën in innovatie.

Een van de zwakke punten voor Nederland blijft de relatief lage hoeveelheid private investeringen in innovatie. Hoewel er in 2024 een lichte verbetering zichtbaar is, blijft Nederland op dit gebied ver onder het EU-gemiddelde. Publieke investeringen en overheidsondersteuning voor private investeringen blijven echter op of boven het EU-niveau.

Vergelijking met andere landen

In vergelijking met andere landen in de Europese Unie zijn de prestaties van Nederland stabiel, maar niet toereikend om de top drie te betreden. Denemarken blijft de lijst aanvoeren, gevolgd door Zweden en Finland. Oostenrijk, met een zesde plaats, en België, die is gezakt naar de categorie van sterke innovators, illustreren de dynamiek binnen de EU-ranglijst.

Minister Beljaarts benadrukt de noodzaak voor gerichte maatregelen om de innovatiekracht van Nederland te versterken. Dit omvat het verminderen van regeldruk voor het mkb en het bevorderen van private investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Het nieuwe kabinet zet in op een krachtig ondernemersklimaat om bedrijven te ondersteunen in hun innovatieactiviteiten.