Author profile picture

Nederland wordt over het algemeen beschouwd als een technisch vooruitstrevend land, maar als het gaat om het gebruik van digitale gezondheidstechnologie loopt het achter op andere landen. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘Future Health Index’ van Philips. Dat is extra wrang, omdat een gelijktijdig gepubliceerd onderzoek van Kyocera juist aantoont dat Nederland vooroploopt binnen Europa als het gaat om digitalisering.

Volgens de Business Digitalisation in Europe Outlook 2019 leidt Nederland zowel in digital documentation als in automation of tasks. Maar in de gezondheidszorg is daar nog weinig van te merken, constateert de Future Health Index. Zo maken Nederlanders bijvoorbeeld minder gebruik van mobiele apps en activity trackers om stappen en calorieën te tellen of de bloeddruk te meten. Bovendien geeft 37% van de respondenten aan dat er niets is wat het waarschijnlijker maakt dat ze deze hulpmiddelen in de toekomst wel gaan gebruiken. Terwijl de inzichten uit deze gezondheidsindicatoren wel degelijk van belang kunnen zijn voor de bevordering van een gezonde(re) levensstijl.

‘Future Health Index’ © Philips
‘Future Health Index’ © Philips

Een drempel voor het toepassen van deze inzichten zou kunnen zijn dat een meerderheid van de Nederlanders (68%) het moeilijk tot zeer moeilijk vindt om de betrouwbaarheid van de informatie in te schatten. “De verzamelde inzichten worden daarom slechts beperkt gedeeld met de huisarts of de behandeld arts”, zo concluderen de onderzoekers. “Hierdoor worden deze inzichten nog niet ten volle benut.” Dit is volgens de onderzoekers indicatief voor de wijze waarop in Nederland gekeken wordt naar de toepassing van digitale technologie in de zorg.

Volgens Henk Valk, CEO van Philips Benelux, is technologische innovatie in de zorg echter niet optioneel maar noodzakelijk: “We staan samen voor de uitdaging om de zorg voor iedereen betaalbaar én toegankelijk te houden. Digitale zorgtechnologie en een open dialoog tussen patiënt en arts op basis van de inzichten die hieruit voortkomen zijn daarbij van belang”.

‘Future Health Index’ © Philips
‘Future Health Index’ © Philips

De onderzoekers van de ‘Future Health Index’ geven aan dat de noodzaak voor verandering in Nederland als minder urgent wordt ervaren omdat Nederlanders gezonder en gelukkiger zijn in vergelijking met andere landen. Desalniettemin benadrukt Henk Valk van Philips het belang van innovatie voor de gezondheidszorg. “Het verhogen van de adoptiegraad van digitale gezondheidstechnologie speelt een belangrijke rol om het Nederlandse zorgstelsel toekomstbestendig te maken. Als industrie is het aan ons om dit te ondersteunen met de partnerschappen, nieuwe bedrijfsmodellen, en het veranderingsmanagement dat nodig is om de digitale transformatie van de zorg mogelijk te maken.”

‘Future Health Index’ © Philips
‘Future Health Index’ © Philips

De vierde ‘Future Health Index’ van Philips is gebaseerd op een onderzoek onder 15.114 mensen (1.006 in Nederland) en meer dan 3.194 gezondheidsprofessionals (203 in Nederland) in 15 landen. Het onderzoek vergelijkt de gezondheidszorgstelsels tussen de landen en onderzoekt de impact van digitale gezondheidstechnologie op de ervaring van de patiënt met, en van professionals in, de gezondheidszorg. Het Kyocera-onderzoek is uitgevoerd onder 1750 respondenten in zeven landen: Nederland, Italië, Turkije, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.