Op ‘n dag kwamen ze langs van RTL. Of er ‘n boeiende onderwijsdocu gemaakt mocht worden op school.
Dan zeg je natuurlijk niet bij voorbaat nee als publiciteitsgevoelige en intrinsiek gemotiveerde schoolleider. Want wie weet wat ’t oplevert, slechter zal de school er niet gauw van worden!
Ter meerdere eer en glorie van, ja waarvan eigenlijk? Hét kijkerspubliek, de media, het onderwijsbeleid in Veenendaal en omgeving?
Je weet ‘t niet wat er allemaal door het hoofd van de schoolleider heeft gespookt alvorens hij op enig moment definitief ‘ja’ zei.
Dat zijn eigen ster wellicht verder zou rijzen aan het landelijke onderwijsfirmament? Dat het zou bijdragen aan het profiel van het Christelijk Lyceum? Dat er wijze vernieuwingslessen voor de leerlingenbegeleiding uit zouden kunnen worden getrokken?
Je weet ’t niet.

“Ruimte voor ontwikkeling” is het motto van de Veenendaalse school. Dat heeft de schoolleiding wel heel dynamisch opgevat. Gaandeweg de voorbereiding is het enthousiasme de schoolleiders kennelijk boven het hoofd gegroeid. De handige jongens en meisjes van de commerciële televisie bezorgden hun de goede smaak. Onder verwijzing naar succesvolle ervaringen met het ‘concept’ in de USA en met ongetwijfeld alle mogelijkheden tot ingrijpen en redigeren gaande het proces, werden vreemde snuiters als leerlingen de school binnengeloodst.
Totdat de poppen aan het dansen gingen en de hele schoolgemeenschap in opstand kwam tegen zoveel bedotterij.

Totdat de poppen aan het dansen gingen en de hele schoolgemeenschap in opstand kwam tegen zoveel bedotterij.

In een email aan ouders en leerlingen wordt ruiterlijk toegegeven dat er een verkeerde inschatting is gemaakt. Dat kan, en het siert de schoolleider dat hij erkent dat het anders had gemoeten. Maar toch, hoezo verkeerde inschatting. Met ‘nepleerlingen’ een serie maken over het leven op een middelbare school. “…Van binnenuit…” zegt de schoolleiding ook nog.
Dat kan toch niet anders betekenen dan dat je letterlijk van binnenuit ’n dergelijk project in gang zet?
En dát impliceert toch doodsimpel dat medewerkers en leerlingen vooraf op de hoogte zijn? Of wordt de opzet van programma’s, projecten, activiteiten binnen de school niet vooraf ter consultatie en/of goedkeuring voorgelegd aan inspraak-en medezeggenschapsorganen. Zeker waar het hier gaat om een activiteit met schooloverstijgende impact: uitzending op een commercieel tv-net!

Ook RTL en haar producers treft blaam: een undercoverpogramma verkopen als een documentaire is wel een hele vileine manier van unusual business .
‘Experts’ uitzoeken die in de school infiltreren op zoek naar leerlingen ‘met problemen’ om die vervolgens te helpen. Camera onderwijl lekker laten draaien en achteraf toestemming vragen.
’n Schoolleider die meende op deze manier een bijdrage te leveren aan kennisverbreding rondom de belevingswereld van scholieren. Hoe naïef kun je zijn….

Mocht ik als docent verbonden zijn aan deze school, dan zou mijn vertrouwen in de schoolleiding per heden ernstig geschaad zijn.

De vraag ligt voor of dat nog ooit goed kan komen. Ik denk van niet.
’n School is een waardengemeenschap: integriteit, transparantie, ‘samen delen’ en goed voorbeeldgedrag staan hopelijk ook in Veenendaal in het vaandel. De school behoort tot het bijzonder onderwijs. Adel verplicht: alles in het werk stellen om veilig ‘school te doen’ en een respectvolle omgang met elkaar te hebben.
Dat is in dit geval jammerlijk mislukt.

Pieter Hendrikse beziet “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in en soms ook buiten Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal/cultureel domein) als in een vrije rol.

Word lid!

Op Innovation Origins lees je elke dag het laatste nieuws over de wereld van innovatie. Dat willen we ook zo houden, maar dat kunnen wij niet alleen! Geniet je van onze artikelen en wil je onafhankelijke journalistiek steunen? Word dan lid en lees onze verhalen gegarandeerd reclamevrij.

Over de auteur

Author profile picture Pieter Hendrikse is columnist voor IO. Hij schrijft onder meer over onderwijs en het sociaal-/culturele domein. Een interview met deze columnist is <a href="https://innovationorigins.com/nl/pieter-hendrikse-vanaf-de-hovenring-is-de-sfeer-van-aanpakken-goed-zichtbaar">hier te lezen</a>