De akoestiek is onomstreden. Een reputatie van internationale allure die staat als ‘n huis. Kosmopolitische uitstraling. ‘n Zaal die gerekend wordt tot de beste van Europa. ‘n Plek in de wereldwijde top-5…

Ongetwijfeld dient de stad Eindhoven nog van alles binnen te halen opdat het vestigings- en woonklimaat voor álle TDK*)-zoekers nóg verder wordt geoptimaliseerd. Maar dan toch niet omdat het zou ontbreken aan een cultuurtempel van formaat.
Aan loftuitingen ‘van buiten’, daaraan in ieder geval geen gebrek.
Aan financiën ‘van binnen’ des te meer.
Toezichthoudende grootgewichten werden binnengehaald: Philips en NXP leverden bemensing.
Een onbekende partij zou het begrotingstekort van ‘n half miljoen over het lopende jaar willen aanvullen.

Intussen is de concertzaal door het gemeentebestuur de wacht aangezegd: binnen nú en 10 dagen dient er ‘n plan te liggen om de begroting vanaf 2020 sluitend te hebben.
Alweer? Het wordt teveel van hetzelfde liedje. We moeten ons écht hele diepe zorgen gaan maken

We moeten ons écht hele diepe zorgen gaan maken.

Juist omdat er inmiddels al ‘n aantal jaren, en blijkbaar nog steeds vol goede moed, gewerkt wordt aan ‘n  toekomstbestendige bedrijfsvoering.

muziekgebouw

Nog geen jaar geleden werd er een interim-directielid benoemd die als opdracht meekreeg om een financieel verbetertraject in gang te zetten.  Binnen ‘n half jaar werd gemeld dat ook deze ‘chef doorbraakplan’ er niet in was geslaagd om een oplossing voor het financiële debacle te vinden.

De onbezoldigde voorzitter van de raad van toezicht liet onlangs nog optimistisch weten dat hij “…er alle vertrouwen in (heeft) dat we er ook op tijd uitkomen…’.
Z’n uitspraak biedt al helemaal geen garantie en klinkt slechts vaag geruststellend.

Wat maakt toch dat het Eindhovense gemeentebestuur ‘t een en andermaal ‘vertikt’ om verantwoordelijkheid te nemen voor beslissingen die indertijd ten stadhuize zijn genomen? Niet vergeten: Muziekgebouw Eindhoven is door het gemeentebestuur opgezadeld met een wurghuurcontract. En dat voor vele decennia lang. 
Er blijkt ambtelijk én politiek onvoldoende creativiteit voorhanden om de eerstelijns-cultuurvoorziening voldoende stabiliteit te bezorgen. 

Rob Schoonen, kunstredacteur van het Eindhovens Dagblad, bepleit een benefietconcert. Wij, ‘het publiek’, moeten meer van ons laten horen. Het klinkt sympathiek, maar dat het zó ver moet komen, valt de Eindhovense politiek zwaar aan te rekenen.

Trouwens, landelijk worden er nog steeds onevenredig zware cultuurbudgetten toegekend aan Amsterdam e.o. 
Regio-overstijgende functies worden daar van regeringswege uitputtend ondersteund. 

Ministerieel is de steun voor Groot Eindhoven de laatste jaren niet onder stoelen of banken gestoken. Bijna álle huidige bewindspersonen hebben de stad inmiddels bezocht met substantiële financiële bijdragen aan de ontwikkeling van dit gewest. 

Minister van Engelshoven (D’66,  cultuur) heeft onderzoek gelast naar de mogelijkheden van een Designmuseum in de stad. 
Dat is mooi, maar qua prioritering had het haar gesierd om de bovenregionale functie van Muziekgebouw Eindhoven vast te stellen én te faciliteren. 
De miljoenen rijksgeld die jaarlijks naar o.m. het Concertgebouw gaan kunnen eindelijk ook wel deels naar de zuid-Nederlandse muzikale hotspot vloeien.

Dat benefietconcert, dat moet er zeker komen: van harte! 
Maar méér is in dit geval het gebiedende toverwoord. TDK kán eenvoudigweg niet zonder! 

*) TDK: Technologie, Design en Kennis; merkwaarden binnen het krachtige economische ecosysteem https://www.brainport.nl

Pieter Hendrikse beziet “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in en soms ook buiten Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal/cultureel domein) als in een vrije rol.

Word lid!

Op Innovation Origins lees je elke dag het laatste nieuws over de wereld van innovatie. Dat willen we ook zo houden, maar dat kunnen wij niet alleen! Geniet je van onze artikelen en wil je onafhankelijke journalistiek steunen? Word dan lid en lees onze verhalen gegarandeerd reclamevrij.

Over de auteur

Author profile picture Pieter Hendrikse is columnist voor IO. Hij schrijft onder meer over onderwijs en het sociaal-/culturele domein. Een interview met deze columnist is <a href="https://innovationorigins.com/nl/pieter-hendrikse-vanaf-de-hovenring-is-de-sfeer-van-aanpakken-goed-zichtbaar">hier te lezen</a>