Author profile picture

MU en SintLucas voeren in mei en juni het experiment Pencil vs Pixel uit, naar concept van studio KNOL. Tweedejaars mbo-studenten krijgen in deze periode les in een speciaal ontworpen klaslokaal en maken gebruik van een scala aan digitale een analoge tools. De ruimte transformeert in een paar weken tijd van een inrichting waarbij er op een extreem fysieke manier les gegeven wordt tot een omgeving die honderd procent virtueel is ingericht. Hiervoor werkt KNOL samen met Virtual Reality kunstenaar Sander Veenhof.

(informatie via persbericht MU)

Elke fase in het experiment staat voor een toekomstscenario van het klaslokaal. Wat doen de verschillende omgevingen met het gebruik van de ruimte en het lichaam? Verandert de relatie tussen student en docent? Zetten de verschillende omgevingen aan tot samenwerken, geconcentreerd of creatief werken? Pencil vs Pixel is behalve een designonderzoek naar het onderwijs van de toekomst ook een sociaalpsychologisch onderzoek.

Onderwijsvernieuwing

Schermafbeelding 2015-05-21 om 18.42.52Pencil vs Pixel maakt onderdeel uit van het programma SCHOOL AROUND, dat MU en SintLucas hebben opgezet om onderzoek te doen naar de school van de toekomst en het nieuwe leren. Creativiteit en het doorbreken en omkeren van oude, vastgeroeste patronen staan centraal. De veranderingen in de maatschappij, op zowel technologisch als maatschappelijk gebied, vragen om een andere benadering van school en van leren.

Met SCHOOL AROUND willen MU en SintLucas een creatieve bijdrage leveren aan het debat over onderwijsvernieuwing en vooral scholen, docenten, studenten, kunstenaars en ontwerpers inspireren om mee te doen. SCHOOL AROUND wordt mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, en sluit aan bij de vraag vanuit het Ministerie van OC&W naar innovatie van onderwijsomgevingen.

Verslag

Schermafbeelding 2015-05-21 om 18.42.59Om het proces en de resultaten van SCHOOL AROUND te laten zien, zullen deelnemers, filmers en bloggers de ontwikkelingen op de voet volgen. Een redactie onder leiding van Marsha Simon, ontwerper en innovator, laat zien hoe de deelnemers aan SCHOOL AROUND de verschillende initiatieven ervaren.

Op schoolaround.tv is het hele project te volgen.

Foto’s: Corneel de Wilde