Author profile picture

Nederland worstelt met de stikstofuitstoot. Internationaal achterblijvend proberen de wetgevers zich in te spannen om toch aan de eerder in Parijs overeengekomen afspraken tegemoet te komen. De landbouw is een van de pijlers van deze uitstoot en de plannen van het parlement om hun voetafdruk te verkleinen stuitten op hevige protesten van boeren. Het einde daarvan is nog niet bereikt.

Verlaging van de snelheidslimiet

Een andere pijler is de verlaging van de uitstoot van verbrandingsmotoren door de snelheidslimiet op snelwegen te verlagen van 130 naar 100 km/uur, een besluit dat deze week werd aangekondigd.

Sinds jaar en dag promoot de Nederlandse overheid de aanschaf van elektrische auto’s met fiscale stimuleringsmaatregelen en campagnes om elektrisch rijden te ondersteunen.

Nogal merkwaardig

Met dat in het achterhoofd is het voor mij nogal merkwaardig dat er in dit 130>100km onderwerp geen ruimte is om EV-auto’s toe te staan 130 kilometer te blijven rijden. Hoewel er een impact zou kunnen zijn op het aantal ongevallen, heeft het geen zin om de snelheidslimiet voor deze voertuigen te verlagen als er geen werkelijke NOx-uitstoot is. Er is geen noemenswaardige winst voor de emissievoetafdruk bij het verlagen van de snelheidslimiet voor elektrische voertuigen. Het in stand houden van de hogere snelheidslimiet zou zelfs een stimulans kunnen zijn voor het rijden met elektrische voertuigen.

Lees hier: in Oostenrijk mag de elektrische auto wel sneller.

Ik roep de Nederlandse wetgever op om dit in de definitieve plannen te verankeren of aan te passen.

Oja, ik rijd zelf natuurlijk in een EV 😉

Over deze column

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Tessie Hartjes, Floris Beemster, Bert Overlack, Mary Fiers, Peter de Kock, Eveline van Zeeland, Lucien Engelen,  Jan Wouters, Katleen Gabriels en Auke Hoekstra, probeert Innovation Origins in een wekelijkse column te achterhalen hoe de toekomst eruit zal zien. Deze columnisten, soms aangevuld met gastbloggers, werken allemaal op hun eigen manier aan oplossingen voor de problemen van deze tijd. Zodat morgen beter wordt. Hier lees je alle vorige afleveringen.