Author profile picture

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Maarten Steinbuch, Mary Fiers, Carlo van de Weijer, Lucien Engelen en Tessie Hartjes, probeert E52 uit te vinden hoe de toekomst eruit zal zien. De vijf columnisten, af en toe aangevuld met gastbloggers, zijn allemaal op hun eigen manier bezig met oplossingen voor de problemen van onze tijd. Zodat Morgen Beter wordt. Deze zondag is Carlo van de Weijer aan de beurt. Hier alle eerdere afleveringen.

Smart Mobility kent vele definities. Mijn beeld bij slimme mobiliteit is een systeem waar we het gegeven recht van mobiliteit breed kunnen delen op een zo duurzaam mogelijke manier. En ben ondanks menig hapering in de verkeerde richting optimistisch gestemd. Met voertuigen die op termijn impliciet veilig en schoon zullen zijn. We werken er hard aan op de TU/e.

Maar al die slimme mobiliteit heeft een extra, voor velen onverwacht effect: de omgeving kan veel mooier worden ingericht door smart mobility. Deels door slimmer in te zetten op lopen en fietsen in steden. Dat ziet er altijd prettiger uit dan een drukke weg door het centrum. We gaan te zijner tijd echt wel wennen aan een autoloze Vestdijk in Eindhoven, zoals we ook gewend zijn aan een markt zonder auto’s. Kan je het nog voorstellen:

Markt Eindhoven auto's

Maar voor vervoer van en naar het centrum en daarbuiten zal de auto een belangrijke rol blijven spelen en daar is ook veel te winnen. Ook dat komt door de slimmer wordende voertuigen. Het lijkt immers een wetmatigheid dat het beste systeem bestaat uit slimme elementen op een eenvoudige infrastructuur. Het internet is een succes geworden door intelligente clients en servers op een infrastructuur van koperdraad van 200 jaar oud.

Slimme voertuigen gedijen goed op een simpel ingerichte en voorspelbare infrastructuur. De fabrikanten roepen steeds harder om nodeloze complexiteit zoals variabele snelheden, variabele spitstroken en ander ongein weg te laten naast en boven de weg. De exponentieel toenemende intelligentie in een voertuig neemt steeds meer functies van wegkantsystemen over, goedkoper en beter. Portalen die waarschuwen voor opkomende file, variable message signs, parkeerverwijssystemen langs de weg, het zal op den duur allemaal uit het straatbeeld verdwijnen. Maar ook een groot deel van de wegwijzers, stoplichten en verkeersborden worden overbodig en zelfs de toegevoegde waarde van lantaarnpalen en vangrails zal steeds minder zijn. Die rommelig gesplitste A2/N2 rond Eindhoven, kunnen we die nog terugdraaien…? Een slimme auto ziet gewoon liever 5 banen aan weerszijde.

Ik roep op om de verkeersinfrastructuur versneld te gaan ontrommelen. Of beter: verder te gaan ontrommelen want het is al begonnen. Op deze site staan meer dan 3000 before-and-afters van over de hele wereld. Deze voorbeelden komen weliswaar vooral uit de stedelijke omgeving maar ook daarbuiten kan de infrastructuur zo veel soberder, bescheidener en mooier ingericht worden dan nu. Ontrommelen en verfraaien. Dat is nou echt smart mobility.