Ridderzaal Den Haag
Author profile picture

Morgen is beter.

morgen beterIn een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Maarten Steinbuch, Carlo van de Weijer, Daan Kersten en Lucien Engelen, probeert E52 uit te vinden hoe de toekomst eruit zal zien. De vier columnisten zijn – naast hun ‘normale’ baanbrekende werk – verbonden aan SingularityU The Netherlands, de organisatie die zich richt op het verspreiden van kennis over technologieën die oplossingen voor de problemen van onze tijd kunnen leveren. Deze zondag is Maarten Steinbuch aan de beurt.

Door Maarten Steinbuch
SU SteinbuchTechnologie komt overal om ons heen. De komende jaren nog veel intenser dan we ons nu kunnen voorstellen. Dat is een van de redenen waarom ik ook meedoe met SingularityU Netherlands. Het gaat onze werkgelegenheid veranderen, de soorten banen, onze mobiliteit, onze energiehuishouding, onze vrije tijdsbesteding, onze gezondheidszorg, onze veiligheid. Het onderwijssysteem moet ook veranderen, onze universiteit wordt 4.0.


Lees ook: Een minister voor Technologie


 

https://youtu.be/NX8y9T1MaP4

Als onze kinderen onze leeftijd hebben zijn onze mobieltjes duizenden keren sneller, als er dan nog mobieltjes in die vorm bestaan!

Raymond-Kurzweil-Graph

Omdat we dit voorzien, en ook de economische kracht die we kunnen hebben door meer mensen op te leiden voor techniek, hebben we ‘4 op 10’ als motto van het Technologiepact. Dus 40% van de nieuwe generatie werknemers heeft straks een technische of beta opleiding.

In feite raakt deze ontwikkeling ook alle ministeries. Maar dwarsverbanden tussen die ministeries maken is lastig, terwijl we steeds meer cross-overs zien (vb: mobiliteit, ICT en energie). En omdat de technologische ontwikkelingen exponentieel gaan, en dus heel erg snel zijn, moeten we zorgen dat het beleid en de politiek daar goed op voorbereid is en in dat proces meegaat.

Deze speech van Peter Hinssen op het Our Future Health congres van vorig jaar vond ik erg inspirerend:

Vanwege de snelle ontwikkelingen en transities, pleit ik voor het instellen van een Ministerie voor Technologie en Innovatie in de volgende kabinetsperiode. Dat ministerie is verantwoordelijk voor het systeemdenken in het kabinet, en moet verbindend zijn tussen de ministeries. Nadenken over de impact en hoe we techniek en maatschappij verantwoord kunnen blijven integreren. Ik roep alle politieke partijen op om hierover na te denken tijdens de komende periode bij het maken van de verkiezingsprogramma’s!

PS1: ik ben geen kandidaat maar denk graag mee! PS2: het idee is niet nieuw uiteraard: een dergelijk ministerie is in de UK al in 1964 bedacht vanwege de ontwikkelingen toen, en onlangs werd de suggestie gedaan voor NL door Yuri van Geest in een gesprek met mij. Ook in andere landen bestaat een dergelijk ministerie, hoewel er snel een link wordt gelegd met alleen innovatie en economie. PS3: zie ook dit artikel van STT over de mens van 2050!