© suyzer
Author profile picture

Morgen is beter.

Screen Shot 2016-09-03 at 20.48.01In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Maarten Steinbuch, Carlo van de Weijer, Daan Kersten en Lucien Engelen, probeert E52 uit te vinden hoe de toekomst eruit zal zien. De vier columnisten zijn – naast hun ‘normale’ baanbrekende werk – verbonden aan SingularityU The Netherlands, de organisatie die zich richt op het verspreiden van kennis over technologieën die oplossingen voor de problemen van onze tijd kunnen leveren. Deze zondag is Daan Kersten aan de beurt.

Door Daan Kersten

Allereerst wil ook ik u als lezer van deze column een prachtig nieuw jaar wensen. Als het aan mij ligt zou ik u graag een GROOT nieuw jaar wensen, ja met hoofdletters. Groot op alle denkbare terreinen, een grote gezondheid, grote liefde, grote uitdagingen, grote ambities en denkt u zo maar even groot door. Ik ben zelf van nature al niet vies van een beetje groot denken maar deze week had ik een aantal gesprekken die mij weer even aan het groot-denken zetten.

De tweede week van januari is traditioneel de tijd van de nieuwjaarsrecepties waar plannen worden uitgesproken door bestuurders. In het Eindhovense Evoluon en het Brabantse provinciehuis klonk eensgezind uit de monden van Burgemeester Jorritsma en Commissaris van de Koning Wim van de Donk in onvervalst Brabants ‘size does matter’. Eens, maar laten we daar dan ook eens serieus werk van maken. Laten we bij plannen maken eens buiten onze comfortzone treden, over organisatiemuren en vakgebiedsgrenzen heen kijken. Laten we eens tien tot twintig jaar vooruit kijken in plaats van drie tot vijf. Dan kiezen we voor andere oplossingen, duurzamer, baanbrekender, inspirerender en onderscheidender dan ooit.

Zomaar een tweetal voorbeelden van deze week, klein en groot. De succesvolle ondernemer die ik sprak en die na jarenlange bewonderenswaardige groei afgelopen jaar een afvlakking zag en zich hardop afvroeg of hij daar niet gewoon tevreden mee moest zijn. Nee! Neem een groot besluit en verleg je koers of neem eens een grote stap naar een nieuwe markt of regio. Daarnaast de regionale specialist die zich afvroeg of de logistieke infrastructuur op de Brainport Industries Campus wel innovatief genoeg wordt. Kijk eens groter en betrek de ontsluiting van de campus erbij, kijk eens integraal naar de stromen van goederen en betrek ook Goederendistributiecentrum Acht erbij. In plaats van een stoptreinstation bij Acht is een hyperloop of zweeftrein-oplossing naar Eindhoven CS en de andere campussen waarschijnlijk net zo duur maar wel veel toekomstvaster en sneller. Maak van BIC en omgeving een logistieke proeftuin met zelfrijdende karretjes en drones, ontwikkeld samen met Vanderlande. Soortgelijke ideeën zijn al eerder langsgekomen op E52 in de vorm van een Eindhovens metroplan en de Suyzer.

Groter denken vereist wel grotere budgetten, die traditioneel meestal juist gebaseerd zijn op ervaring uit het verleden. Daarom is het essentieel dat niet alleen de plannenmakers groter denken, maar ook de financiers. Geld is er voldoende, zeker met de huidige lage rentestand, maar we zijn nog wel erg risico-avers. De overheid zou deze risico’s kunnen afdekken wanneer de veelbelovende innovaties nieuwe bedrijvigheid uitlokken. Want een nieuwe oplossing alleen voor Eindhoven kan niet uit, maar schrijf eens een prijsvraag uit, help om een demonstrator te bouwen en laat andere steden mee investeren in ruil voor een korting op de oplossing als deze in hún stad wordt geïmplementeerd. Doe het samen waardoor het groot wordt.

Gewoontegetrouw presenteren we binnen ons bedrijf op de eerste werkdag het businessplan voor dit jaar. We maken ook dit jaar weer een flinke stap vooruit, we gaan een vestiging opzetten in de VS zodat we de grootste markt in ons vakgebied kunnen ontginnen. We gaan door met groot denken. Doet u mee? Groter is beter! Morgen al.