©Pixabay
Author profile picture

Meer dan 10 procent van onze gehele economie is gestoeld op fossiele energiebronnen, daarmee is het klimaatprobleem van immense omvang. Om het tij te keren zullen we het gehele systeem moeten herzien. Aan de ene kant vormt dat een uitdaging, aan de andere kant een enorme economische kans.

Om het klimaatprobleem aan te kunnen pakken hebben we uitdagers van het hoogste niveau nodig. President Trump heeft het onlangs praktisch onmogelijk gemaakt voor immigranten om in de Verenigde Staten een werkvisum te verkrijgen waarmee de Amerikaanse techbedrijven tegen een groot recruitmentprobleem aanlopen. Dat is pijnlijk voor de bedrijven in de VS maar het biedt ook een kans aan Europa om de leiding te nemen in deze omslag.

Hoogopgeleide immigranten verleiden

Deze week heeft Brainport een campagne gelanceerd om hoogopgeleide immigranten te bereiken en te verleiden om naar Nederland te komen. Persoonlijk vind ik het heel sterk dat er zo pro-actief op deze kans wordt ingespeeld, we zullen deze talenten heel hard nodig hebben om de concurrentiekracht van onze economie te waarborgen.

Tegelijkertijd vind ik het motto “Stop waiting for the American dream, come to where the magic happens” net niet sterk gekozen. Op deze manier zetten we onszelf uitgesproken op de tweede plek. Het lijkt er zelfs een beetje op dat we onszelf aantrekkelijker willen laten lijken door de kansen in Amerika naar beneden te praten. De indrukwekkende tech hubs en het ecosysteem in Amerika zal onverminderd sterk blijven; het is alleen tijdelijk onbereikbaar voor de vele talenten vanuit de hele wereld. Deze kansen zijn er echter in Nederlandse tech en start-up wereld ook volop; we hoeven onszelf dan ook niet als tweede keus weg te zetten.

Ook in Nederland werken we volop aan de wereld van morgen en de vele kennismigranten zijn van essentieel belang voor het succes van de NLse start-ups op het wereldwijde toneel. Zonder medewerkers bestaat er geen bedrijf, en zonder een executie team is een goed idee waardeloos. Start-ups worden niet vanzelf een ‘unicorn’; daar is een sterk en divers team voor nodig dat samen de meest onmogelijke dingen voor elkaar krijgt.

Groot obstakel in wetgeving

Er is dus nu een buitengewone kans om het Nederlandse ecosysteem te verrijken met een hoop extra internationaal talent. Echter, ligt er een enorm groot obstakel verscholen in de Nederlandse regelgeving. De IND bepaalt namelijk dat voor twee verschillende leeftijdscategoriën (boven of onder de 30) er een bepaald minimum loon betaald moet worden aan deze kenniswerkers. De redenatie hierachter is dat we onze interne markt moeten beschermen zodat de grote bedrijven niet alleen maar goedkoper hoogopgeleid personeel uit landen buiten de EU haalt. Op zich een begrijpelijke regel.

De regels vormen echter een enorme drempel voor start-ups in het aannemen van non-EU kenniswerkers. Door het opleggen van deze minimum salarissen ontstaat er een enorme onbalans in de beloningen van de medewerkers in start-ups waardoor het eigenlijk bij voorbaat al niet mogelijk is om deze enorme talenten aan te nemen. Een kandidaat van buiten de EU die 30 of ouder is moet minimaal €4.612 bruto per maand betaald krijgen. Voor Lightyear zou dat betekenen dat een junior engineer meer verdient dan 80 procent van het bedrijf. Het verschil is daarmee zo groot dat het niet te verantwoorden is. Bij Lightyear hebben we bijvoorbeeld ook een uitzondering aangevraagd op het minimum salaris dat wordt voorgeschreven door de Nederlandse overheid voor onze oprichters om daarmee de balans intern goed te houden.

Ik doe een oproep aan de Nederlandse overheid om de regelgeving in het geval van start-ups te herzien. We hebben echt hoogopgeleide migranten nodig om unicorns te bouwen.

Een groot deel van de sollicitanten bij Lightyear komen van buiten de EU. Ik vraag me sterk af of de Nederlandse overheid überhaupt op de hoogte is van deze contra-productieve regelgeving specifiek in het geval van start-ups. Ik doe hierbij dan ook een oproep aan de Nederlandse overheid om deze regelgeving in het geval van start-ups te herzien. We hebben echt hoogopgeleide migranten nodig om unicorns te bouwen.

Denk aan Sergey Brin of Elon Musk

Het tekort op de arbeidsmarkt is nog steeds remmend voor de Nederlandse economie en ik geloof er heilig in dat start-ups op hun manier er voor kunnen zorgen dat we nog meer toptalenten uit het buitenland kunnen halen. Tenminste, als we ze kunnen betalen. Frankrijk heeft onlangs ook een stap gezet om meer ruimte te maken voor kenniswerkers, zo kunnen start-up employees en founders nu een visa voor 4 jaar krijgen. Deze medewerkers zorgen er niet alleen voor dat onze bestaande start-ups gediend worden maar ze staan ook bekend om hun eigen succesvolle ondernemerschap. In de VS heeft maar liefst 55 procent van alle billion-dollar start-ups een oprichter met een migratieachtergrond. Denk bijvoorbeeld aan Sergey Brin (Google) of Elon Musk (Tesla).

Als je kijkt naar de Top 100 bedrijven met de grootste marktwaarde dan zul je zien dat daar niet één Europees technologiebedrijf tussen staat. Naast een meer aantrekkelijk investeringklimaat voor start-ups moeten we ook zorgen dat we de juiste talenten blijven aantrekken. Het is tijd om de regels aan te passen zodat we bij Lightyear misschien wel de volgende Jeff Bezos kunnen aannemen.

Over deze column

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Buster Franken, Eveline van Zeeland, Jan Wouters, Katleen Gabriels, Mary Fiers, Tessie Hartjes, Hans Helsloot en Auke Hoekstra, probeert Innovation Origins te achterhalen hoe de toekomst eruit zal zien. Deze columnisten, soms aangevuld met gastbloggers, werken allemaal op hun eigen manier aan oplossingen voor de problemen van deze tijd. Morgen zal het dus goed zijn. Hier zijn alle voorgaande afleveringen.