Author profile picture

De modernisering van de Eindhovense scholen is voor de komende vier jaar geregeld. Deels betekent dat nieuwbouw, maar deels ook transformaties en upgrades van de bestaande scholen. De nadruk ligt daarbij vooralsnog op het voortgezet onderwijs. Daarmee komt een einde aan de impasse die was ontstaan tussen gemeente en schoolbesturen als gevolg van de forse korting op de rijksbijlage die Eindhoven voor de kiezen kreeg.

Vorig jaar zomer lag er al een overeenkomst – het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) – dat alle bouwontwikkelingen voor de komende twintig jaar regelde. Door die periode terug te brengen naar vier jaar (maar daarin wel de bulk van de huisvestingswensen alvast onder te brengen) hebben partijen elkaar uiteindelijk kunnen vinden in een gezamenlijke oplossing van het ontstane tekort.

Een en ander is wel nog afhankelijk van goedkeuring door de gemeenteraad, half december. Die moet akkoord gaan met een structurele extra investering van 2,8 miljoen euro per jaar. De scholen zelf dragen ook bij aan de oplossing: het primair onderwijs vooral door benodigde aanpassingen uit te stellen, het voortgezet onderwijs met een bijdrage van 50 euro per leerling, resulterend in 2,3 miljoen over 5 jaar.

Schermafbeelding 2015-11-27 om 15.59.45Concreet betekent dit dat de bouw van de nieuwe Frits Philipsschool direct na een akkoord van de gemeenteraad van start kan. Ook het Stedelijk College Henegouwenlaan kan snel met nieuwbouw beginnen. daarnaast is voor een reeks anders scholen een grondige renovatie afgesproken, allemaal binnen de komende vier jaar. Martin van den Berg namens de scholen: “We hebben nu al een afspraak ingepland met de aannemer op de dag na de raadsvergadering. Ik zou dan ook vooral een beroep willen doen op de raad om niet alleen de kijken naar wat het allemaal kost, maar vooral ook naar wat het oplevert. We investeren hiermee in de Eindhovense jeugd.”

De bakstenen zijn daarbij niet het doel, maar een – weliswaar essentieel – middel, zegt Van den Berg. “Het doel is ons onderwijsconcept aan te laten sluiten bij de behoeften van deze tijd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan klaslokalen die tegemoetkomen aan de verenaderende eisen van het beta-onderwijs, wat juist voor deze regio van groot belang is.”

Schermafbeelding 2015-11-27 om 16.00.36Wethouder Jannie Visscher noemt het “een zware bevalling” om de financiering voor het IHP rond te krijgen. “Alleen dankzij een enorme gezamenlijke inspanning en forse ingrepen in de gemeentelijke begroting hebben we een oplossing kunnen vinden. Indien de gemeenteraad er mee akkoord gaat, kunnen we de komende vier jaar bijna de helft van de  hele IHP in gang zetten. Een resultaat waar ik enorm blij mee ben, omdat het uiteindelijk gaat om het bieden van omstandigheden waarin goed onderwijs kan gedijen.”

Schermafbeelding 2015-11-27 om 16.00.14Carla van den Heijkant is als vertegenwoordiger van het primair onderwijs vooral blij dat er weer perspectief komt. “De ontwikkelingen hebben te lang stil gestaan. Ik ben blij dat het college inziet dat het van groot maatschappelijk belang is dat er geïnvesteerd wordt in kinderen en in goede huisvesting voor hen. Kinderen zijn onze toekomst en zij verdienen het om in goede en gezonde gebouwen te zitten.”

(later meer over de ontwikkelingen in het onderwijs op e52)

(Foto: tekening nieuwbouw Frits Philipsschool)

 

Voor Van den Berg