© Pixabay
Author profile picture

“Mobiliteit is een van de belangrijkste factoren voor welvaart, levenskwaliteit en de toekomstige levensvatbaarheid van onze samenleving”. Dat is de stellige overtuiging van Sebastian Pfotenhauer. Hij is een van de drijvende krachten achter het project ‘M Cube‘ dat net een miljoenensubsidie van de Duitse bondsregering heeft gekregen om antwoorden te zoeken op mobiliteitsvraagstukken.

“We staan momenteel voor enorme uitdagingen, zoals overbelaste infrastructuren, klimaatverandering, verstedelijking en niet in de laatste plaats sociale rechtvaardigheid,” aldus Pfotenhauer, die tevens hoogleraar innovatieonderzoek aan de TUM School of Management, en co-directeur van het Munich Center for Technology in Society (MCTS).

De ‘Munich Cluster for the Future of Mobility in Metropolitan Regions’ (M Cube) deed mee aan de door de bondsregering uitgeschreven wedstrijd ‘Clusters4Future’. Daarmee wil het Bondsministerie van Onderwijs en Onderzoek een snelle overdracht van ideeën op het gebied van mobiliteit naar praktijktoepassing bevorderen. Er waren in totaal 137 deelnemers aan deze wedstrijd. Naast M Cube werden nog zes andere projecten gehonoreerd. Het project gaat in oktober 2021 van start en heeft een looptijd van negen jaar. Er is een financiering van maximaal 45 miljoen euro beschikbaar.

Nieuwe vormen van mobiliteit

Technologieën zoals efficiënte elektrische aandrijvingen en vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie kunnen de mobiliteitssector ingrijpend veranderen. Daarnaast zijn er de effecten van nieuwe digitale bedrijfsmodellen zoals ‘mobility as a service’ (mensen hebben geen eigen auto meer naar kiezen de mobiliteitsdienst die ze op dat moment nodig heben; red.) en ‘car pooling’. Het is echter belangrijk dat nieuwe vormen van mobiliteit worden geïntegreerd in bestaande infrastructuren en worden opgenomen in concepten voor leefbare ruimten.

Pfotenhauer zegt dat de interdisciplinaire groep onderzoekers in ‘M Cube’ “op verantwoorde wijze vorm willen geven aan verandering, proactief tegenmodellen willen ontwikkelen voor trends in andere landen en van München een referentieregio maken voor duurzame mobiliteitsinnovaties.”

“Samen met onze partners zullen we ook kijken naar de economische, sociale, politieke, juridische en ethische aspecten van mobiliteit,” legt hij uit. “Wij betrekken een breed scala van belanghebbenden. Dat varieert van NGO’s en de gemeente München, tot startende hightechbedrijven en drie beursgenoteerde bedrijven. Onze aanpak omvat dus veel meer dan alleen technische ontwikkelingen.”

Mobiliteitscentrum

“In de regio München bevindt zich bijvoorbeeld een van de knooppunten van het Europese EIT-project Stedelijke mobiliteit, evenals strategische initiatieven zoals Inzell en de geplande internationale bouwtentoonstelling ‘Spaces of Mobility’,” aldus Pfotenhauer.

Het Bondsministerie van Verkeer wil in München ook een Duits centrum voor toekomstige mobiliteit oprichten. “Met de M Cube-cluster bouwen we voort op een strategische, missiegedreven innovatiecultuur en brengen we de toonaangevende spelers op regionaal niveau samen om de mobiliteit van morgen te ontwikkelen, ongeacht professionele, institutionele of ideologische grenzen”, aldus de enthousiaste voorzitter van de Technische Universiteit München, Thomas F. Hofmann.

Meer artikelen over het onderwerp mobiliteit lees je hier.