Author profile picture

Binnen Brainport wordt de verzuchting bijna dagelijks gehoord: een te slechte aansluiting van het onderwijs op de digitale behoeften van deze tijd. Bovendien zijn er te weinig kinderen die kiezen voor ICT-profielen en -vervolgopleidingen, waardoor uiteindelijk het fenomeen ontstaat van relatief hoge werkloosheid en toch veel niet ingevulde vacatures. Vandaag werd duidelijk dat minister Kamp de zorgen van de regio volledig deelt. Oplossingen had hij nog niet, maar zijn ferm uitgesproken zorgen laten zien dat het stadsbestuur er niet alleen voor staat.

Als we onze economische groei willen vasthouden en versterken, dan is het noodzakelijk dat ICT en internet niet alleen volledig worden geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken in ons bedrijfsleven, maar ook in het onderwijs, zo zei Kamp vanochtend in Eindhoven. Volgens de minister van Economische Zaken is het hoog tijd dat – vanaf de allerjongste schoolleeftijd – kinderen de vaardigheden krijgen die nodig zijn om zich te handhaven in onze digitale samenleving.

Kamp opende vanochtend, samen met burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven en Google-directeur Pim van der Feltz, de eerste digitale werkplaats. Hij nam de gelegenheid te baat om zijn zorgen te uiten richting onderwijs. “Te weinig jongeren kiezen voor een ICT-opleiding, terwijl we nieuwe kennis op dat gebied zo hard nodig hebben.”

Daarvoor moet volgens Kamp het hele curriculum op de schop. Vanaf 2020 is wetenschap en techniek een vast onderdeel van de basisschool (vanaf 4 jaar), maar eigenlijk duurt hem dat veel te lang. “En ook daarna is er nog veel aanpassing nodig. Eerst spelen, dan begrijpen en vervolgens waar het echt om gaat: zelf ideeën om kunnen zetten in iets concreets. Zo begonnen Larry Page en Sergey Brin in 1996 met Google. Tien jaar later was hun bedrijf het sterkste merk van de wereld. Vandaar dat het Techniekpact zo belangrijk is. ICT is niet te negeren, door niemand.”

_BWC8200Kamp wijst op het toenemende belang van ontwikkelingen als big data, cloud computing en 3D-printing. “Voor de inhoud van het werk hebben de nieuwe technologieën grote gevolgen, vooral in de industrie: banen verdwijnen, andere veranderen en er komen nieuwe banen bij. De arbeidsmarkt kan het nauwelijks bijbenen: nu al dreigt in Nederland een tekort van tienduizenden gekwalificeerde werknemers en een tekort aan ondernemers met de juiste digitale vaardigheden.”

Nederland scoort dit jaar een zesde plaats in de Digital Economy and Society Index waar het gaat om het gebruik van digitale technologie in bedrijven. “Dat is mooi”, zei Kamp. “Maar onze economie kán nog beter profiteren. Daarvoor is het noodzakelijk dat meer mensen over de skills beschikken om de technologische mogelijkheden zelf te kunnen toepassen. En daar lopen we tegen obstakels aan. Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten onvoldoende op elkaar aan, net als vraag en aanbod van ICT-professionals. De overheid moet een rol spelen bij het wegnemen van dergelijke belemmeringen en doet dat ook.”

Kamp kwam vandaag in Eindhoven niet met concrete oplossingen. Wel zei hij veel te verwachten van de Human Capital Agenda van het topteam ICT, die aanstaande donderdag wordt gepresenteerd. Daarin staat op welke wijze bedrijfsleven, onderwijssector, brancheorganisaties en overheid de komende jaren samen het tekort aan ICT’ers te lijf gaan.

_BWC3186