Author profile picture

Whitepaper laat behoefte zien aan een gedeelde identiteit en een cultuur van ‘leergierig ondernemerschap’

Hoewel de regio Eindhoven economisch gezien duidelijk de wind mee heeft, is dat nog geen garantie voor de toekomst. Een whitepaper, gebaseerd op het afstudeeronderzoek van Jolan Hulscher en met medewerking van Myriam Cloodt en Sjoerd Romme, concludeert dat er op minstens twee vlakken een behoorlijke aanscherping van de succesformule nodig is. De onderzoekers trekken die conclusie op basis van een vergelijking met andere innovatieve succesregio’s, zoals München en – vooral – Cambridge. De drie auteurs willen met hun bevindingen een discussie aanwakkeren.

Lees hier de complete whitepaper

“Vat dit vooral niet op als hét idee voor de toekomst”, zegt Hulscher, “maar veel eerder als een aanzet tot meer, als een oproep ook om van hieruit mee verder te denken. Ik hoop dat veel mensen er hun eigen ideeën aan zullen koppelen.” Hulscher zegt zijn master thesis mede geschreven te hebben uit interesse voor het bestaande ecosysteem. “En ondanks dat het daar nu redelijk goed mee gaat, ontslaat dat je niet van de plicht om jezelf te blijven innoveren. Je moet kritisch naar jezelf durven zijn.”

Dat laatste is gelukt met de whitepaper. De vergelijking met München kan Eindhoven nog wel aan, zo luidt een van de conclusies. Maar dat is dan vooral omdat beide steden tegen dezelfde problemen voor de toekomst aanlopen. Dat heeft te maken met het feit dat beide ecosystemen grotendeels tot stand zijn gekomen rond een paar technologiegedreven bedrijven (zoals Philips en DAF voor Eindhoven en BMW en Siemens voor München) die in de loop van de tijd multinationale bedrijven werden, die het hele lokale ecosysteem vooruit trokken.”Eindhoven en München trekken daardoor nu vooral risicomijdend (bijvoorbeeld ingenieurs-)talent aan. En de dominantie van enkele grote bedrijven zorgt ervoor dat de regio’s Eindhoven en München een onderontwikkelde gezamenlijke identiteit hebben, wat op zijn beurt het vermogen ondermijnt om een duidelijke boodschap naar buiten te brengen. Dit is vooral duidelijk als je de regio Eindhoven vergelijkt met bijvoorbeeld het ecosysteem van Cambridge dat al heel lang floreert.”

Twee zaken springen extra in het oog, als je kijkt naar het voorbeeld van Cambridge. En Eindhoven zou zich beide punten moeten aantrekken, zo schrijven de onderzoekers:

1. Hoe transformeer ik het mechanisme van ‘schaalbare efficiëntie’ in ‘schaalbaar leren’, ofwel ‘leergierig ondernemerschap’,
2. De behoefte aan een sterkere gedeelde identiteit en boodschap die consistent is met de geschiedenis van het ecosysteem, voldoende onderscheidend is en een breed wereldwijd publiek aanspreekt.

Het eerste punt heeft te maken met het omarmen van een ondernemerscultuur die zich richt op constant verder leren. Er zijn al voorbeelden van te vinden in het Eindhovense ecosysteem (denk aan de incidentele samenwerkingen tussen de campussen of de manier waarop de TU/e studententeams hun rol pakken in de startupcultuur), maar dat moet veel beter – en met actieve deelname van alle campussen in de regio.

Eindhoven Future Proof

De tweede wens concentreert zich op een heldere, eenduidige boodschap vanuit de regio. Deze moet recht doen aan vier factoren: hij moet aansluiten bij de geschiedenis van het ecosysteem, voldoende onderscheidend zijn, een sterk platform bieden voor toekomstige groei en een breed, wereldwijd publiek aanspreken. Wie die zaken bij elkaar optelt kan maar tot één conclusie komen, zeggen de drie auteurs: “Lighting Technology” verwoordt de gezamenlijke identiteit het beste – en zou daarmee ook de nieuwe gezamenlijke boodschap naar buiten kunnen worden.

“De invalshoeken ‘schaalbaar leren’ en ‘Lighting Tech’ vullen elkaar in hoge mate aan en zijn samen in staat om het ecosysteem van Eindhoven toekomstbestendiger te maken.”

Lees hier de complete whitepaper