Author profile picture

Brainport Industries en Medical Valley hebben vandaag, in het bijzijn van koning Willem-Alexander en koningin Maxima, een strategische overeenkomst getekend. Met dit Memorandum of Understanding moet de al bestaande samenwerking verder verdiept worden.

Een delegatie van Brainport Industries is dezer dagen onder leiding van John Blankendaal in Zuid-Duitsland, waar als onderdeel van een Nederlandse handelsmissie diverse bedrijven en instellingen worden bezocht. Medical Valley is een van de Duitse “Spitzenclusters”, waar hoogstaand onderzoek in de medisch-technologische wetenschap wordt gecombineerd met ondernemerschap. Philips Healthcare is een van de bedrijven die deelnemen aan de missie. Kern van het bezoek ligt op innovaties in medische robotica, diagnostiek en e-Health.

De Nederlandse MedTech missie in Zuid-Duitsland
De Nederlandse MedTech missie in Zuid-Duitsland

De cooperatie Brainport Industries is verantwoordelijk voor de uitbouw van de contacten tussen Brainport en Zuid-Duitsland. Namens de 30 aangesloten bedrijven is niet zo lang geleden de keuze gemaakt om Zuid-Duitsland, en daarbinnen de medisch-technologische sector, tot primaire focus te maken. John Blankendaal, managing director bij Brainport Industries: “Daar zien we – wederzijds – kansen, zeker voor onze toeleveringsbedrijven.” Met twaalf bedrijven aan Nederlandse kant onderzoekt Blankendaal als “Medizintechnik Holland” momenteel de kansen aan Duitse zijde. Het huidige bezoek aan Zuid-Duitsland is daar onderdeel van. Vorig jaar zijn onder die noemer ook al concrete afspraken gemaakt tussen Brainport en de regio Stuttgart.

Blankendaal richt zich, samen met Naomie Verstraeten van Brainport International Programme, ook op Duitse economische missies naar Brainport en het binnenhalen van Duitse bedrijvigheid. “We hebben op die manier al heel wat Duitse bedrijven laten zien wat we hier in huis hebben. En zonder uitzondering zijn ze verrast over wat ze zien.” In enkele gevallen heeft dat ook al geleid tot toetreding van Duitse bedrijven aan Brainport Industries. Blankendaal noemt Festo, Lenze en Bosch Rexroth als voorbeeld.

NL missie medtech NeurenbergMaar de mogelijkheden zijn nog niet uitgeput; Blankendaal verwacht bijvoorbeeld veel van Brainport Industries Campus: “Juist voor de Duitse, sterk verticaal georganiseerde beedrijfsculuur kan deze campus veel opleveren. Vanwege de toenemende complexiteit van de industrie zul je toeleveranciers beter aan elkaar moeten verknopen en dat is precies wat we bij BIC gaan doen.” Juist omdat ‘collaboratieve innovatie’, zoals Blankendaal het noemt, in Duitsland lastiger te realiseren is, zullen Duitse bedrijven zich volgens hem aangetrokken voelen tot deze “factory of the future”.