Author profile picture

Het Máxima Medisch Centrum heeft zich aangesloten bij het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT). Dit instituut verzamelt data van kankerpatiënten om te kijken naar de afwijkingen in het DNA waardoor de ziekte ontstaat. Op die manier leren de onderzoekers meer over de ziekte en stemmen de artsen het behandelplan af op de patiënt.

Om meer te leren over de ziekte moet er van zoveel mogelijk patiënten informatie verzameld worden. De aangesloten ziekenhuizen, zoals het Máxima Medisch Centrum, vragen aan nog niet behandelde patiënten toestemming. Daarna wordt er een extra biopt genomen van de tumor en neemt de arts bloed af.

Databank

Dit weefsel gaat naar het CPCT waarna het wordt geanalyseerd. De onderzoekers daar vergelijken de zieke cellen uit de tumor met de gezonde cellen uit het bloed. Met de nieuwe techniek die ‘Next Generation DNA Sequencing‘ heet worden alle fouten in het DNA in kaart gebracht.

De resultaten gaan weer terug naar de arts waardoor de patiënt een behandelplan krijgt. Daarnaast gaat de data geanonimiseerd naar de landelijke databank. Alle informatie van alle deelnemende patiënten zijn in één databank verzameld en zijn beschikbaar voor onderzoek.

Dit behandeltraject was al eerder beschikbaar, maar sinds kort is het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven ook aangesloten. Het uiteindelijke doel van de onderzoeken is dat een kankerpatiënt sneller en effectiever behandeld kan worden met een op de persoon afgestemd methode.