Kick-off Digitale Fabriek BIC
Author profile picture

Brainport Industries Campus was vandaag de locatie voor de kick-off van het innovatieproject Digitale Fabriek van de Toekomst. Doel is een omgeving te realiseren waar bedrijven kunnen zien hoe zo’n fabriek werkt en hoe dit in de eigen situatie te implementeren is. Het aan het project gekoppelde onderzoek resulteert in een blauwdruk van de digitale fabriek, compleet met voor de industrie relevante voorbeelden.

Volgens de initiatiefnemers op BIC wordt de concurrentiepositie van industriële bedrijven in toenemende mate bepaald door de mate waarin zij weten samen te werken in een netwerk op het gebied van ontwerp, fabricage en onderhoud van producten. Hierin is digitalisering een kritische randvoorwaarde: bedrijven moeten in staat zijn om op een gecontroleerde manier gegevens te kunnen delen. Steeds vaker gaat het daarbij om gegevens die ‘door de fabrieksmuren heen’ in de keten gedeeld moeten worden: bijvoorbeeld machine-, productie- of procesgegevens.
Vanuit de samenwerking tussen de bedrijven in zo’n keten ontstaat de behoefte om deze data gecontroleerd te delen en op nieuwe manieren te verwerken. Bijvoorbeeld door de toepassing van kunstmatige intelligentie om deze data te analyseren en om te zetten tot nieuwe waardeproposities.

Maakindustrie

Het project De Digitale Fabriek van de Toekomst werkt met ondernemers in de maakindustrie aan een omgeving waarin zij kunnen experimenteren met nieuwe technologie en digitale gegevens. De Digitale Fabriek van de Toekomst werkt samen met het Data Value Center Smart Industry (DVC-SI), dat de kennis en faciliteiten verder kan promoten en verspreiden. “Dit project speelt in op deze behoefte vanuit de industrie en ambieert om de volgende stap te zetten”, zegt Michel Weeda, Programma Manager High Tech & Services, die vanuit de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) dit project heeft geïnitieerd. “Om dit te kunnen doen gaan we bestaande data-gedreven Smart Industry innovaties onderzoeken, toepassen en combineren. Tevens wordt gewerkt aan standaardisatie van de benodigde infrastructuur voor het delen van data. Het project levert straks een open referentie-architectuur (blauwdruk) voor datadeling binnen en tussen bedrijven.”

Dataeconomie

Martijn van Gruijthuijsen, economiegedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, is blij dat bedrijven nu aan de slag kunnen: “De dataeconomie is in opkomst, maar veel middelgrote en kleine bedrijven hebben nog onvoldoende kennis en expertise om daarvan te profiteren. De provincie maakt het mede mogelijk om te leren over het toepassen en delen van data en draagt bij aan de opleiding van dataspecialisten. De Digitale Fabriek is een belangrijk project waarmee industriële bedrijven in heel Brabant een volgende stap zetten in het werken met data. We vragen hen de kennis die zij daarbij opdoen, te delen met bedrijven in hun eigen keten en met andere sectoren. Zo versterken we het concurrentievermogen van het Brabantse bedrijfsleven.”

Over het project:

Naast de genoemde partijen nemen aan dit innovatieproject deel: Brainport Industries, Fontys Hogescholen, KMWE, IJssel Technologie, Omron, Additive Industries, De Cromvoirtse, DMG Mori, Engie, Fujitsu Glovia, Itility, PDM Groep en Neways Electronics. Samen vertegenwoordigen deze partners de verschillende partijen uit de keten. Het project heeft een totaalbudget €3,5 miljoen en een looptijd van 3 jaar. De Digitale Fabriek van de Toekomst is nauw verbonden met het Innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst, dat is opgesteld door en met 75 bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen en brancheverenigingen. De innovaties zijn gericht op de volgende Smart Industrie thema’s: robottechnieken, digitale fabriek, multi-materiaal 3D printen, industrieel metaalprinten, high tech software, future manufacturing skills en productie logistiek. Brainport Industries Campus is het thuishonk van het innovatieprogramma.

Kick-off Digitale Fabriek