© Novio Tech Campus Nijmegen
Author profile picture

Innovatieve bedrijven en toonaangevende kennisinstituten in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen bundelen hun krachten rondom de speerpunten Food, Health en Energy. Samen vormen ze ‘Lifeport’, waarmee ze willen uitgroeien tot een belangrijke innovatieve regio in Nederland, Europa en ver daarbuiten. 

Sigrid Helbig

“Voedsel, gezondheid en energie zijn belangrijke thema’s die ertoe doen willen we het een beetje leuk houden op deze wereld”, zegt Sigrid Helbig, directeur van The Economic Board, een triplehelix-samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen. “En juist op deze gebieden gebeurt er ontzettend veel in onze regio. We hebben hier uitstekende universiteiten, wetenschappers en innovatieve bedrijven. Hier zitten bijvoorbeeld een Max Planck instituut, Alliander, NXP, Amplion en de Novio Tech Campus. Het gaat om bedrijven met soms een miljardenomzet en een enorme innovatiekracht. We zijn tamelijk bescheiden en hebben soms niet in de gaten dat we echt iets bijzonders in handen hebben.” Alle aanwezige kennis en kunde leidt niet vanzelfsprekend tot een regio die zichzelf versterkt. Dat moet anders, vindt The Economic Board. 

Mainportstatus 

Met het concept Lifeport bundelen innovatieve bedrijven en kennisinstituten in de regio de krachten rond de speerpunten Food, Health en Energy. Zo wordt in de regio Arnhem-Nijmegen op allerlei gebieden hard gewerkt aan nieuwe technieken die bijdragen aan sneller herstel van patiënten na ziekte.

Onderzoekers in Wageningen en Nijmegen werken aan innovaties om de leefstijl van mensen dusdanig te beïnvloeden dat er gezondere keuzes worden gemaakt. Dat gebeurt via bijvoorbeeld via het Food and Cognition-programma waar gerenommeerde wetenschappers bestuderen hoe voeding ons brein beïnvloed.  

En er wordt gezocht naar oplossingen voor energievraagstukken en bijbehorende gedragsverandering, onder meer door Connectr– Energy Innovation. Vanuit Industriepark Kleefse Waard in Arnhem komt de kracht van kennisinstellingen en bedrijven samen. Hier ontstaan en groeien innovaties op het gebied van nieuwe energie. 

Connectr, artist’s impression

Met Lifeport zet de triplehelix-samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden die zich verenigingen in The Economic Board hoog in: het behalen van een mainportstatus. Nederland kent tot nu toe drie regio’s met een mainportstatus: Rotterdam Port, Amsterdam Airport en Eindhoven Brainport. Deze gebieden worden door Den Haag erkend en herkend als ‘economisch kerngebied van nationale betekenis’ en hebben daardoor toegang hebben tot aandacht en middelen vanuit de Rijksoverheid. Dit heeft een directe impact op het vestigingsklimaat, de voorzieningen, research & development en infrastructuur. “Ze moeten je eerst zien staan voordat ze je zien zitten. Lifeport is als het elastiekje dat de gevarieerde bos bloemen bij elkaar brengt”, zegt Helbig. “Lifeport moet de innovaties en de bijbehorende verhalen met elkaar in verbinding brengen.” 

Impact op mens en maatschappij

“De kracht van Lifeport zit in innovatie in combinatie met het menselijke aspect”, zegt Pim van Zanen, directeur marketing en communicatie van de Radboud Universiteit. “We werken in deze regio met alle bedrijven en onderzoekers volop aan de ontwikkeling van een betere wereld, met de nodige reflectie op wat de impact hiervan is op mens en maatschappij. Dat is een mooie boodschap om gezamenlijk uit te dragen. Het past bij waar we voor staan.”

Ook Kristie Lamers, directeur van RvN@, netwerkorganisatie voor het mkb dat innovatie en economische groei in het Rijk van Nijmegen stimuleert, ziet kansen voor Lifeport. “Als je mee wilt doen in omvangrijke projecten, als je grote fondsen wilt binnenhalen, dan helpt het als je een sterke profilering hebt. Natuurlijk kun je je afvragen of dit de enige thema’s zijn waar we ons op onderscheiden, maar ik snap dat je een keuze moet maken als regio.”

Natuurlijk is er discussie gevoerd op welke sectoren de focus ligt. Helbig: “Waarom geen logistiek of toerisme? In de sectoren Food, Health en Energy zijn we nu eenmaal het sterkst en dat zetten we in de etalage, dat is onze bouwsteen. Zo trek je ook weer andere bedrijven en onderzoekers uit die sectoren aan.”

Helbig realiseert zich dat dit niet van de ene op de andere dag zal lukken. Ze verwijst naar Brainport dat zichzelf in de loop van de jaren nadrukkelijk internationaal op de kaart heeft weten te zetten. “Philips viel bijna om en er werd alles op alles gezet om de slagkracht van de regio versterken. Dat werd Brainport, inmiddels al zo’n 27 jaar geleden. In 2018 hebben ze de mainportstatus gekregen. Het is een zaak van lange adem.”

Vliegwiel

Lifeport werd vorig jaar gelanceerd en wordt sindsdien regelmatig gebruikt op social media. Een echte beweging is het echter nog niet. Er is geen gigantisch marketingbudget beschikbaar om Lifeport te promoten. “We zijn laagdrempelig begonnen”, zegt Helbig. “Het wordt als het ware van onderaf opgebouwd. Het afgelopen jaar heeft er natuurlijk veel stilgelegen, maar dat geldt voor alles en iedereen. We moeten de komende jaren vol blijven houden en de neuzen dezelfde richting op laten wijzen, zodat Lifeport langzaam ingebed raakt.” 

Partijen in de regio zien volgens haar zeker het belang. “Het biedt een mogelijkheid om middelen binnen te halen, maar bijvoorbeeld ook om je hoogopgeleide mensen voor de regio te behouden. Juist door samen te werken kunnen bedrijven hun concurrentiekracht behouden en zelfs vergroten.” 

“Het gaat niet alleen om de glitters”, zegt Lamers. “De individuele mkb’er gebruikt Lifeport nog niet altijd, maar wij gaan het zeker actief inzetten bij grotere projecten waar meerdere partijen bij betrokken zijn.”

“Op een gegeven moment zal er een soort vliegwiel ontstaan”, denkt Van Zanen. Dan gaat het concept zichzelf versterken en komt er een voedingsbodem voor bijzondere combinaties en meer regionale samenwerking.” 

Wat gebeurt er op dit moment binnen Lifeport? 

Lifeport & Health: Gezondheidszorg is de grootste sector in de regio en een essentiële schakel in de regionale kenniseconomie. Lifeport is toonaangevend in onder meer: 

 • drug discovery & development; 
 • digital health; 
 • neuroscience / healthy brain.

Lifeport & Food: Het zwaartepunt van de innovatiekracht en kennis op het gebied van agri- en voedselproductie ligt in de regio Foodvalley. De focus binnen Lifeport ligt op de cross-over tussen Food (voeding) en Health. Lifeport loopt voorop in:

 • Chip- en digitale technologische innovaties op gebied van voeding, landbouw en gezondheid (OnePlanet);
 • Food and cognition.

Lifeport & Energy: Lifeport heeft als producent van apparatuur om waterstof te produceren een onderscheidende propositie in Nederland. Binnen Lifeport richt men zich doelbewust op het verduurzamen van de energievoorziening én batterijopslag. Lifeport is sterk aanwezig in:

 • elektrische energietechniek; 
 • duurzame aandrijfsystemen; 
 • elektrochemische energieopslag.

Overkoepelend vinden binnen Lifeport hightech ontwikkelingen plaats in combinatie met Health en Food helpen om een duurzame toekomst te realiseren. Zo is Lifeport is sterk in:

 • chip integration; 
 • radio frequency; 
 • Artificial Intelligence.