© IO
Author profile picture

Lezeres Linda van de Ven wilde weten hoeveel expats er in Eindhoven wonen. Dus hebben we dat voor haar uitgezocht. De vraag blijkt nog niet zo makkelijk te beantwoorden.
Het is namelijk moeilijk te zeggen wat een expat precies is.

e52 lezersvragen

In 2015 werd in opdracht van onder meer het Expat Center in Eindhoven en het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek uitgevoerd naar het aantal expats in Zuid-Nederland.

Inkomen
In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen een kenniswerker en een arbeidsmigrant. Het verschil zit hem in het geld. Een kenniswerker die jonger is dan 30 jaar moest (in 2013 althans) minimaal 27.109 euro per jaar verdienen. Eenmaal boven de 30 jaar, wordt dat 36.407 euro. Verdient de internationale werknemer minder, dan spreekt men van een arbeidsmigrant.

Eindhoven is expat-kampioen van het zuiden

Het onderzoek spreekt over werknemers. Zelfstandige ondernemers die vanuit het buitenland hier komen werken, vallen dus buiten die definitie. Maar definities verschillen.

De Dikke van Dale beschrijft de expat als ‘iemand die voor zijn werk tijdelijk in het buitenland woont’ en wij zelf hebben in onze expat top-10 zowel kandidaten die permanent in Nederland blijven wonen als zelfstandige buitenlandse ondernemers opgenomen.

Volgens het CBS moet de expat geboren zijn in een ander land en meer verdienen dan de reguliere werknemer (31 procent van de expats in Nederland verdient meer dan 100 duizend dollar per jaar, dat percentage ligt lager dan in de meeste andere landen: 56 procent).

Verder is een expat volgens het CBS iemand die: hooggekwalificeerd is, niet de intentie heeft in Nederland te blijven wonen en zich bovendien ‘nauwelijks met de Nederlandse waarden identificeert’.

Wonen
Om de vraag van onze lezeres te kunnen beantwoorden, houden we een combinatie van de definitie van het eerdergenoemde onderzoek en het CBS-rapport aan.

Dat doen de gemeente Eindhoven en het expat center doorgaans ook, volgens Ed Heerschap, coördinator Living-in voor de gemeente Eindhoven. Al probeert hij zich te verzetten tegen de twee laatst genoemde punten.

Heerschap: “Mijn functie is er juist op gericht om de expat wel in contact te brengen met onze waarden en cultuur, zodanig dat het internationaal geworven talent, de internationale student en de familie behouden blijft voor de regio.”

Conclusie
Wellicht dat die houding bijdraagt aan het resultaat uit het onderzoek: waarin staat dat er in 2013 om precies te zijn 9.747 economisch-actieve, internationale werknemers actief waren (het totaal van buitenlandse werknemers). Daarvan is een groep van 3.392 expat, de rest is arbeidsmigrant.

Van die totale groep van 9.747 buitenlandse werknemers, wonen er (volgens de telling in 2013) ongeveer 8.900  in Eindhoven. Hoe de verdeling expat versus kenniswerker in die groep is, is niet bekend.

Onder de Eindhovense expats zijn voornamelijk Duitsers (10%), Belgen (10%) en Britten (9%) te vinden. Gevolgd door de Indiërs (7%) en de Polen (5%).

Die aantallen maken Eindhoven kampioen van het zuiden. De Limburgse plaatsen Venray en Venlo volgen met beiden ongeveer 7.000 internationale werknemers.

Het aantal werknemers dat in die steden gaat wonen, ligt beduidend lager, Venray: 850 en Venlo: 2.200. Eindhoven is de enige Brabantse stad in de top-drie.

Kijk hier voor alle stukken die gemaakt zijn naar aanleiding van een lezersvraag.