Author profile picture

Innovation Origins publiceert geregeld over de krappe arbeidsmarkt in de regio Brainport Eindhoven. De high-tech sector probeert de vele openstaande vacatures op te lossen door meer kenniswerkers aan te trekken en veel energie te steken in tech- en beta-opleidingen op alle niveaus. Zuid-Holland zit in een vergelijkbare situatie: economische voorspoed en mede daardoor kampend met een van de grootste arbeidstekorten van Nederland. De provincie probeert daar beweging in aan te brengen via het “Human Capital Akkoord“, dat deze week door 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid werd ondertekend. In een korte serie artikelen besteden we aandacht aan een reeks opvallende activiteiten in Zuid-Holland. Vandaag een blik op de achtergrond van het akkoord.

Uit een arbeidsmarktonderzoek bleek vorig jaar dat de knelpunten op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt de regio zo’n € 6 miljard kosten. Twintig procent van de bedrijven kan momenteel onvoldoende gekwalificeerd personeel vinden. Tegelijkertijd is er een groot onbenut arbeidspotentieel: 27.000 mensen zouden (meer) kunnen gaan werken, vergeleken met het Nederlandse gemiddelde. De regio kan volgens het onderzoek rekenen op een extra groei van 3,7 % als ze de knelpunten op de arbeidsmarkt aanpakt.

Het Human Capital Akkoord Zuid-Holland, dat veel weg heeft van het Brainport Talent & Skills Akkoord, is gericht op scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. “Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut”, zegt Projectleider Human Capital Ferrie Förster.

Human Capital Akkoord Zuid-Holland
Uit het Human Capital Akkoord Zuid-Holland

“Werkgevers hebben moeite met het vinden van goed personeel, werknemers hebben moeite met het vinden van een geschikte baan,” vat Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft en voorzitter van de taskforce Human Capital vanuit de Economic Board Zuid-Holland, het . probleem samen. “Die mismatch is niet een probleem van de werkgever of van de werknemer, dat is een probleem van ons allemaal. Het is belangrijk dat de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt wendbaarder wordt. We willen koploper zijn in het Leven Lang Ontwikkelen.”

De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitvoering van de Human Capital Agenda in het eerste jaar een miljoen euro beschikbaar gesteld. In vier jaar tijd wil de regio 40.000 werknemers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers aan meer werk helpen. “Dit akkoord is hard nodig,” zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland. “De knelpunten op de arbeidsmarkt kosten de regio veel geld. Via de afspraken in dit akkoord behouden en ontwikkelen we talent voor de regio, zorgen we voor economische groei en werken we aan de concurrentiekracht van bedrijven in de regio. Zo geven we een impuls aan de Zuid-Hollandse economie.”