Minister Dijkgraaf, team LiS
Author profile picture

  Negen onderwijsteams van mbo-scholen, hogescholen en universiteiten hebben afgelopen week tijdens het ComeniusFestival uit handen van Robbert Dijkgraaf de Nederlandse Onderwijspremie ontvangen. De Nederlandse Onderwijspremie van het NRO is de hoogste onderscheiding in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. De uitreiking was een van de laatste handelingen van Dijkgraaf als minister.

  De docententeams ontvangen respectievelijk 1,2 miljoen euro, 800.000 euro of 500.000 euro waarmee zij hun projecten verder kunnen ontwikkelen. De prijs is ook bedoeld om docenten te stimuleren om te blijven werken aan onderwijsinnovatie en kennisdeling.

  Leidse instrumentenmakers School

  Een van de prijzen ging naar een bijzonder ruimtevaartproject van de Leidse instrumentenmakers School (LiS). Ruimtevaart is voor velen fascinerend, en wordt vaak gezien als iets moeilijks en niet geschikt voor het mbo. De LiS toonde het tegendeel aan.

  “De ruimtevaartwereld oefent op veel studenten aantrekkingskracht uit. Toch zien veel mbo-studenten dat als een wereld waarin voor hen geen plaats is. En dat is ten onrechte”, zo legt de opleiding zelf uit in een toelichting. Bedrijven blijken juist heel graag mbo’ers in dienst te willen nemen. “Met de ontwikkeling van dit keuzedeel hebben we twee doelen. Ten eerste willen we de studenten laten zien dat er wel degelijk een toekomst is voor mbo-studenten in de wereld van de ruimtevaart. Ten tweede willen we ze voorbereiden op het werken in deze wereld. Experts uit het veld verzorgen het onderwijs, zodat de opleiding relevant en actueel is en blijft.”

  Ruimtevaartexperts als docent

  In overleg met diverse partijen uit de ruimtevaartwereld is een programma gemaakt speciaal voor mbo-studenten. Daaruit ontstond een programma dat door iedereen gedragen werd maar toch divers bleef. “Juist deze accentverschillen zorgden ervoor dat we voor de afzonderlijke lesonderdelen snel de experts konden vinden. Wat deze experts uit het werkveld belangrijk vinden, willen ze namelijk ook graag uitleggen aan de studenten. Daarnaast bezoeken de experts elkaars lessen, zodat de samenhang gewaarborgd blijft en er ruimte is voor interessante kruisbestuivingen.”

  De nadruk tijdens de lessen ligt op het verbinden van de theorie met de praktijk. Daarom worden veel theorielessen op locatie bij bedrijven en instellingen gegeven. De studenten kunnen de theorie dan onmiddellijk relateren aan de praktijk.

  De lessen staan in het teken van een beroepsproduct, waar de studenten tijdens het keuzedeel aan kunnen werken. De feedbacksessies en testmomenten in het programma zorgen ervoor dat op kleine schaal een ruimtevaartprogramma nagebootst kan worden.

  Er zijn volgens de opleiding verschillende opbrengsten te melden van dit project. “Allereerst zijn de studenten heel tevreden met het onderwijs dat op deze manier wordt aangeboden. De mogelijkheid die ze hebben om met experts te spreken waarderen ze zeer. Daarnaast geven ze aan een veel beter beeld te hebben gekregen van wat werken in de ruimtevaart inhoudt.” Deze ontwikkeling heeft ook geleid tot een veel beter netwerk van de LiS in de ruimtevaartwereld, bijvoorbeeld met SRON. “Het is nu zelfs zo dat bedrijven en instellingen, waaronder universiteiten en hogescholen, contact met ons zoeken om samen te werken, in plaats van andersom zoals in het verleden meestal gebeurde.”

  Ook de partners in het project zijn tevreden. Ze zien de meerwaarde om aan het project bij te dragen, wat onder andere resulteert in meer projecten en afstudeerstages voor de studenten. “Het is zelfs zo dat bedrijven die vroeger helemaal geen mbo-studenten in dienst hadden, nu inzien dat mbo’ers van grote toegevoegde waarde zijn binnen hun organisatie.”

  Uitslag van de mbo-teams:

  1. Interculturele Coach Onderwijsassistent (Alfa-college – 1,2 miljoen euro) 
  2. Instrumentatie voor de Ruimtevaart en verder (Leidse instrumentmakers School – 800.000 euro)
  3. Het internationale TEAMS-project voor maritieme ondernemers van de toekomst (STC – 500.000 euro)

  Uitslag van de hogeschoolteams:

  1. PACE: een toekomstbestendig opleidingsconcept voor (zorg)opleidingen (HAN University of Applied Sciences – 1,2 miljoen euro)
  2. LEREN MAKEN DELEN, een podium voor onderwijsvernieuwing (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en ArtEZ – 800.000 euro)
  3. #Together(Hogeschool Rotterdam – 500.000 euro)

  Uitslag van de universiteitsteams:

  1. De Klas op Orde met Virtual Reality (Rijksuniversiteit Groningen – 1,2 miljoen euro)
  2. SpringLab VU (Vrije Universiteit – 800.000 euro)
  3. De Pe(e)rfect Vaardig methode (Open Universiteit – 500.000 euro)