Pieter Hendrikse beziet “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in en soms ook buiten Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal/cultureel domein) als in een vrije rol.

“…Het kan niet op: voorsorteren vanwege de doelgerichtheid…”,

In elk onderzoek wordt bevestigd wat we al lang wisten: kansenongelijkheid in het funderend onderwijs neemt niet af. Integendeel.


Meld je aan voor onze Nieuwsbrief!

Je wekelijkse innovatie overzicht: Elke zondag onze beste artikelen in je inbox!

  Vanuit OC&W en de Onderwijsinspectie is het de afgelopen jaren keer op keer aan de Tweede Kamer in klipklare taal gemeld: ’n dubbeltje dat nog maar steeds geen kwartje wil worden. Voor één op de zeven leerlingen geldt dat zij na zo’n twee jaar Voortgezet Onderwijs (VO) in een lagere onderwijssoort zitten dan waar zij begonnen zijn.

  Toch is het is genoegzaam bekend dat het primair onderwijs er alles aan gelegen is om zorgvuldig te adviseren richting VO. Het állerbeste voor hun leerlingen, dat is het devies!

  En dan mag er blijkbaar best geanticipeerd worden op een succesvolle schoolloopbaan.
  Vanwege voorspelbaar schoolsucces volgen leerlingen van groep 8, wiskundelessen in de brugklas van het Heerbeeck College in Best. En mocht dat succesvol blijken, dan kun je uiteindelijk je wiskunde afsluiten in 5 VWO, en het jaar daarna colleges gaan ‘lopen’ aan de Eindhovense of Tilburgse Universiteit. Zo wordt de ‘ukkies’ uit groep 8 lonkend voorgehouden!

  “…Het onderwijs wordt steeds minder taakgericht en meer doelgericht..”, laat de directeur van de VO-school in de krant opschrijven.
  De school overweegt om de groep 8-ers ook uit te nodigen voor lessen Engels en computer science.
  Het kan niet op: voorsorteren vanwege de doelgerichtheid.

  Nou snap ik ook waarom er steeds meer enkelvoudige adviezen in groep 8 worden uitgereikt: ‘doelgerichtheid’.
  Dat zal ongetwijfeld leiden tot grotere betrokkenheid van de leerkracht uit groep 7. ’n Enkelvoudig advies (bv. VWO) ga je als leerkracht van groep 8 niet in je eentje opstellen.
  Nog even, en advisering over de schoolloopbaan in het VO begint straks zo’n beetje aan ’t eind van groep 6. De doelgerichtheid voorziet in een carrière die kan uitmonden in colleges op de universiteit als je amper 16 jaar oud bent.
  Het moet niet gekker worden.

  De scholen kun je weeffouten in het onderwijsbestel niet aanrekenen. Opportunistisch gedrag heeft er de afgelopen decennia toe geleid dat er steeds minder scholen beschikken over een meerjarige geïntegreerde brugperiode.
  Categoraal onderwijs is in, homogenisering van groepen is veilig.
  In weerwil van de onderwijsstelsels in vele landen om ons heen lukt ’t in ons land perfect om een bijna perfide overgangsstructuur van PO naar VO in stand te houden. Sterker nog, om de kansenongelijkheid vervolgens te laten toenemen. Vernietiging van menselijk kapitaal, verdriet en inefficiënt gebruik van middelen zijn te vaak het gevolg.

  De laatste kabinetsformatie bood weer een mooi moment om de bakens te verzetten: uitstel van studie- en beroepskeuze bovenaan de onderwijsagenda zou ik opgeschreven hebben. En werken naar een meer structureel verankerde brede brugperiode in het VO. Het staat er niet.

  Je zult maar leerkracht in groep 8 zijn: opwaartse druk van ouders weerstaan. Meer categoraal moeten adviseren bij gebrek aan échte brede alternatieven. Lessen wiskunde in het VO promoten.
  Het is me nogal ’n verantwoordelijkheid.

  De meesters en juffen hebben weer ’n paar ingewikkelde maanden achter de rug. Sterkte!

  Steun ons!

  Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

  Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

  Doneer

  Persoonlijke informatie

  Over de auteur

  Author profile picture Pieter Hendrikse is columnist voor IO. Hij schrijft onder meer over onderwijs en het sociaal-/culturele domein. Een interview met deze columnist is hier te lezen