Author profile picture

Docenten voor de klas hebben een hoge werkdruk of ervaren dat in ieder geval zo, dat blijkt uit cijfers van het CBS. Joep Pernot ontwikkelt met Learning Solutions blended learning of e-learning concepten in samenwerking met onderwijsinstellingen, uitgevers of bedrijven. Hij is ervan overtuigd dat blended learning  beter en eigentijdser onderwijs mogelijk maakt waarbij de werkdruk onder docenten kan worden weggenomen.

Niet opdreunen van verplichte stof, maar gericht aandacht besteden aan zaken die studenten nog niet onder de knie hebben.Joep Pernot, Learning Solutions

“Docenten hebben het ontzettend druk om alles bij te houden, bovendien worden de klassen tegenwoordig ook steeds groter. Het onderwijs staat onder druk.” Pernot doelt hier ook op de manier van lesgeven: “Traditioneel komt het in de praktijk neer op 70-20-10 verdeling. Dat betekent dat studenten 70% van de tijd naar een leraar luisteren, 20% samenwerken en maar 10% zelf iets doen. De wetenschap heeft al lang aangetoond dat kennis beter blijft hangen als je er iets mee doet.”

Hij draait het liever om, enthousiast begint hij te vertellen: “Met blended learning kun je de tijd veel efficiënter gebruiken. Met Learning Solutions hebben we een cursus opgezet voor het opleiden van juryleden voor een sportbond. Voorheen moesten de juryleden in opleiding zo’n veertien keer naar een centrale locatie om naar een powerpoint presentatie te kijken. Dat konden ze ook thuis doen. In de blended learning-omgeving zijn nog maar slechts vier contactmomenten.”

Op de vraag of het niet slecht is dat het persoonlijke contact achteruitgaat, gaat Pernot er fel tegenin: “Waarom veertien keer helemaal naar Ermelo rijden als je zo’n powerpoint thuis kunt bekijken op je eigen tempo?” De software is zo ontwikkeld dat de cursusleider precies kan zien hoe ver iemand in de stof is, ook kan hij zien met welke onderdelen cursisten moeite hebben. “Hierdoor kan een leraar stof overslaan die iedereen thuis begrepen heeft en extra aandacht besteden aan onderdelen waar minder op wordt gescoord.”

Druk gebarend vertelt hij verder: “ik wil het zelfs zo stellen: doordat leraren een beter overzicht hebben wie waar mee bezig is, worden de klassikale uren efficiënter besteed. Het is niet langer het opdreunen van de verplichte stof, maar gericht aandacht besteden aan zaken die studenten nog niet onder de knie hebben. Dat komt echt ten goede van het onderwijs. Daar ben ik van overtuigd.”

Volgens Pernot is e-learning vooral in de automotive industrie geïmplementeerd en doorontwikkeld. Grote merken besteden veel geld aan de ontwikkeling van VR-leeromgevingen die vooral in het dealernetwerk te vinden zijn. “Voor MBO-opleidingen zijn veel van die modules niet bereikbaar en te  duur om zelf te ontwikkelen. De huidige techniek, sinds Internet 2.0 die ook Facebook en dergelijke mogelijk heeft gemaakt, kent geen beperkingen meer. Dat betekent dat met een duidelijke leervraag of leerdoelstelling voor diverse doelgroepen al heel wat mogelijk is voor een beperkt budget.” Pernot begint te lachen: “Tenzij je bij ons aanklopt voor een gamification a la world of warcraft, daar hebben we de mankracht en de technische kunde niet voor in huis, maar er kan heel veel.”

Learning Solutions werkt met een klein team van ongeveer tien man. “Hier zitten designers bij, onderwijsdeskundigen en mensen voor de harde techniek. We werken heel nauw samen met de opdrachtgevers. Omdat dit zo’n intensief proces is spreken we niet over klant-leverancier relatie, eerder een partnerschap. Je moet constant bijschaven tot je een goed product hebt. Hierin zit de uitdaging vooral om een boek op een aantrekkelijke manier interactief te maken. Hierin kun je ook te ver gaan, overal een filmpje neerzetten of alles in 3D willen doen. Het is belangrijk om hierin een goede balans te zoeken. Je studenten op een speels, eigentijdse wijze door de stof leiden, ieder op hun eigen tempo en in hun eigen tijd.”

Pernot voorziet voor e-learning een gouden toekomst, steeds meer bedrijven zien in dat het belangrijk is dat werknemers goed op de hoogte zijn van de laatste technieken. “Daarin kunnen ze kiezen voor de traditionele wijze: iedereen in een klasje stoppen. Of werknemers thuis de module op hun eigen tempo laten volgen.”