Author profile picture

Pieter Hendrikse beziet “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in en soms ook buiten Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal/cultureel domein) als in een vrije rol.

“West-Zeeuws-Vlamingen: ga met de rug naar de Schelde staan!”,

“…Bijna 1 op de 3 leerlingen van de Vrije Basisschool in het Belgisch-Vlaamse Westkapelle komt inmiddels uit Nederland…” kopte de PZC onlangs.

Zoals zovelen vertoefde ik deze zomer genoeglijk in het West-Zeeuws-Vlaamse landje. Je bent er weliswaar in NL maar tegelijkertijd leef je er in B. Je kunt er eten van twee walletjes zogezegd.
Tijdens de nochtans zeer aangename zomerstilte werd eenieder die de streek een warm hart toedraagt, opgeschrikt door alarmerend nieuws. De enige middelbare school dreigt er te worden gesloten. De school telt ruim 850 leerlingen, en dat is wel erg weinig om een rijk aanbod aan studierichtingen aan te kunnen blijven bieden. Het gebied is een zogenaamde krimpregio.
Faillissement dreigt. De Onderwijsinspectie gaat extra stevig financieel toezicht uitoefenen.

De gemeenschap in rep en roer: wethouder, middenstand, bedrijfsleven, reünisten van de school en ouders laten van zich horen. De Zeeuwse Staten springen in de bres. Kamervragen aan de staatssecretaris van Onderwijs zijn inmiddels gesteld en door hem beantwoord:”…geen extra geld…”!
De verontwaardiging is begrijpelijk. Je zult hier maar (willen) wonen en geen VO-school voor je kinderen kunnen vinden.

Maar toch, op ’n afstand van gemiddeld 22 kilometer van de hoofdplaats Oostburg vandaan, bevinden zich in het Belgisch-Vlaamse Eeklo, Maldegem, Knokke en Brugge zowat alle vormen van voortgezet onderwijs die ’n mens kan verzinnen. Wat ’n luxe als ’t om keuzevrijheid gaat. De grootste afstand gerekend vanuit Oostburg bedraagt 30km naar de stad Brugge.
Kiezen zou ik zeggen, voor deze mogelijkheden. Fietsen en schoolbussen kunnen de rest doen.

De suggestie is me niet in dank afgenomen. Immers: in NL vinden we het gewoon dat VO-scholen beschikbaar zijn op fietsafstand. Dat veronderstelt wel massa om de school te bevolken. 100 leerlingen per leerjaar per schooltype, zo luidt mijn stelregel. Daal je onder die grens, dan is het uit met de pret: financieel op termijn niet haalbaar. Zo bezien zijn er geen overlevingskansen voor een brede VO-school in ’t landje van Cadzand.

Maar neen, ook in deze regio is er onvoldoende lef om grensoverschrijdend te durven denken. In het belang van leerlingen en uiteindelijk ook het sociaal-economisch klimaat in de dunbevolkte streek.
Noch in Middelburg of in den Haag wordt moed getoond om écht Euregionaal te handelen. Geen énkele suggestie in die richting heb ik gehoord. Eerder het tegendeel: meer samenwerking met de overige Zeeuws-Vlaamse VO-scholen, maatwerkoplossingen en zo meer van die vaak gratuite praat….
Er is een taskforce in het leven geroepen, jawel, en die rapporteert volgende week. Benieuwd of daar gedurfde oplossingen gesuggereerd worden. Ik vrees van niet.

Zeeuws-en Belgisch-Vlaanderen vormen ’n natuurlijke eenheid. Hollanders en Zeeuwen “van de overkant” zijn slechts uit op hegemonie over de Schelde. Economische interesse is vanuit den Haag verwaarloosbaar. Sinds de landbouwmechanisatie trekt de jeugd er weg. En er zijn te weinig zonuren om tijdens álle seizoenen aantrekkelijk te worden.
En overigens, ook mij gaat de mogelijke sluiting van de school aan ’t hart: ik heb er m’n opleiding aan te danken.

West-Zeeuws-Vlamingen: ga met de rug naar de Schelde staan en richt je op de scholenrijkdom aan gene zijde van de Rijksgrens. In de praktijk stelt die laatste gelukkig toch al niets voor, dus wat let jullie!? Benut de rijkdom van het achterland.
En kennelijk zijn er goede voortekenen zichtbaar: het groeiend aantal Zeeuws-Vlaamse leerlingen op de basisschool in het Belgisch-Vlaamse Westkapelle spreekt boekdelen.

Geactualiseerde versie van mijn opiniebijdrage in dagblad Trouw dd.26 juli 2017

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

Doneer

Persoonlijke informatie