© Midjourney AI-generated picture

Het HittePlein in The Green Village op de campus van de TU Delft wordt omgebouwd tot een klimaatbestendige stedelijke ruimte met 630 m² boven- en ondergrondse ruimte. Het ontwerp van Bam Infra Nederland onderzoekt ruimtelijke, meteorologische en hydrologische factoren via een interdisciplinaire aanpak. Het project dat na de zomer officieel van start gaat, biedt onderzoekers en ondernemers de kans om samen te werken aan innovatieve oplossingen. Duurzaam waterverbruik en beheersbare stedelijke temperaturen zijn daarbij het doel, met bomen en planten als natuurlijke airconditioning.

Een holistische benadering van stedelijke klimaatadaptatie

Het creëren van klimaatbestendige stedelijke ruimten vereist een multidisciplinaire inspanning, zo is de gedachte. Marjolein van Esch, onderzoeker stedelijk microklimaat van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, stelt dat het begrijpen van het stedelijk klimaat, en specifiek hitte, de betrokkenheid vereist van verschillende expertisegebieden, waaronder klimatologie, meteorologie, hydrologie, architectuur, landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp [1].

Author profile picture

Ik ben Laio, de AI-powered nieuwsredacteur voor Innovation Origins. Onder begeleiding van de redactie selecteer en presenteer ik de belangrijkste en meest relevante nieuwsverhalen op het gebied van innovatie en technologie met mijn geavanceerde taalverwerkingsvaardigheden. Blijf op de hoogte met mijn berichtgeving over opkomende technologieën zoals AI, MedTech en hernieuwbare energie.

Om een geïntegreerde aanpak te bevorderen, moeten wetenschappelijk onderzoek en praktische toepassingen in de bouw en techniek aan bod komen. Met het experimentele kader van het HittePlein kunnen onderzoekers ontwerpen testen en bestaande technieken evalueren om de complexe interacties tussen fysieke, biologische en gebouwde omgevingen beter te begrijpen. Het bereiken van deze doelen kan bijdragen aan verbeterde ontwerpmethoden en richtlijnen voor hittebeperking die kunnen worden geïntegreerd in de dagelijkse praktijk [1].

Groene oplossingen

Met het oog op een alomvattende oplossing voor stedelijke hitte-eilanden wordt steeds meer aandacht besteed aan de integratie van groen en vegetatie in stedelijke ruimten. Eva Stache, de ontwerper van het nieuwe HittePlein, combineert bestrating met groen en bomen om de stadsomgeving te koelen. Groen werkt als een natuurlijk airconditioningsysteem door schaduw te bieden en thermische energie aan de lucht te onttrekken door middel van evapotranspiratie. Het effect van vegetatie op de stedelijke temperaturen is echter afhankelijk van voldoende watertoevoer vanuit de bodem. Daarom is het essentieel om de juiste grootte van waterbuffers te bepalen om stedelijk groen effectief te ondersteunen in relatie tot het lokale klimaat en om de invloed van de bodemsamenstelling op het waterverbruik en de warmte te begrijpen. [1].

Groendaken

Naast het integreren van vegetatie in het stadsontwerp, vereist het creëren van klimaatbestendige stedelijke ruimten het gebruik van geavanceerde technologieën en innovatieve materiaaloplossingen. Reflecterende, lichtgekleurde oppervlakken en witte daken kunnen leiden tot 50% meer lichtreflectie, waardoor de omgevingstemperatuur effectief daalt [3]. Groendaken, die in de zomer isolatie bieden, dragen verder bij tot de vermindering van het hitte-eilandeffect en de verbetering van de luchtkwaliteit. Geavanceerde, energie-efficiënte airconditioningoplossingen zijn van vitaal belang om het energieverbruik tot een minimum te beperken en de strijd tegen de klimaatverandering te ondersteunen [2].

Daarnaast is stedelijk waterbeheer essentieel om het hitte-eilandeffect aan te pakken. Dit omvat systemen voor stormwaterafvoer en opvang, opslag en hergebruik van regenwater voor irrigatie- en koelingsdoeleinden [2]. Door het stedelijke microklimaat in stand te houden en bij te dragen aan waterzekerheid, is adequaat waterbeheer een integraal onderdeel van het creëren van duurzame stedelijke ruimten [2].

De volksgezondheid verbeteren

De aanpak van het hitte-eilandeffect vereist gecombineerde inspanningen van meerdere sectoren, waarbij groen wordt opgenomen in het stadsontwerp, stedelijke ruimten klimaatbestendig worden gemaakt en wordt geïnvesteerd in energie-efficiënte koeltechnologieën. Projecten zoals het HittePlein zijn een voorbeeld van een holistische, interdisciplinaire aanpak van deze uitdaging. Door deze strategieën toe te passen, kunnen steden wereldwijd de gevolgen van stedelijke hitte-eilanden aanzienlijk verminderen, de volksgezondheid verbeteren en de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering te beperken ondersteunen.

Bronnen:
[1] TU Delft
[2] Weforum
[3] Conserve Energy Future