Author profile picture

De gemeente Eindhoven geeft de pogingen voor een taxi-experiment met privé-auto’s niet op. De uitvoering zal echter nog meer tijd kosten. Na het voortijdig beëindigen van de gesprekken over een proef met taxidienst Uber, heeft wethouder Jannie Visscher (vervoer) het gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) weer opgepakt. Een ontheffing (“experimenteerruimte”) van dit ministerie is nodig om daadwerkelijk met privé-taxi’s aan de slag te kunnen.

Uit antwoorden van wethouder Visscher op vragen van de Raadsfractie van de VVD over dit onderwerp blijkt dat de gemeente zich eerder stevig misrekend heeft over de medewerking van de belastingdienst en Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT).

ubertaxi2Tijdens een uitlegbijeenkomst met de Eindhovense Kwaliteitskring Taxi (waar belastingdienst en ILT ook deel van uitmaken) werd voor het eerst duidelijk dat er al gesprekken liepen met Uber. Visscher: “Toen beide partijen tijdens dit overleg hoorden dat wij in gesprek waren met Uber, hebben zij aangegeven te overwegen hun samenwerking met de gemeente op te zeggen.” Op de bewuste informatieavond was niet van tevoren aangekondigd dat er over Uber gesproken zou worden en dat er mensen van Uber aanwezig zouden zijn. Daarmee werden zij tijdens de avond geconfronteerd. De wethouder: “Zij gaven aan dat de gemeente Eindhoven een situatie had gecreëerd waardoor zij geen andere keuze hadden dan mogelijk hun samenwerking op te zeggen vanwege de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke trajecten jegens Uber. Dat was voor de gemeente een verrassing.”

Het college wilde samen met Uber een concrete innovatie in Eindhoven opstarten die niet past binnen de huidige wetgeving. Omdat het ministerie op zoek is naar taxi-experimenteerruimte, zou het ministerie daar een ontheffing voor kunnen verlenen, zo verwachtte de gemeente. Visscher: “Wij waren verrast dat de belastingdienst en de ILT zo zwaar aan onze gesprekken met Uber tilden. Achteraf was het van onze kant verstandiger geweest om de belastingdienst en ILT eerder bij het experiment te betrekken. Omdat een goede samenwerking met hen in ons nieuwe taxibeleid van belang is, hebben wij gekozen het experiment stop te zetten en de samenwerking met beide diensten voort te zetten.”

De gesprekken met het ministerie van I&M lopen inmiddels weer, maar “inhoudelijk liggen we nog niet op één lijn”, zegt Visscher. “Vanuit het ministerie is er overigens wel een meewerkende houding tegenover innovaties in de Eindhovense taximarkt. Maar wij zijn nog niet zover dat we een Eindhovens experiment kunnen starten dat de goedkeuring van het ministerie verdient.”

De relatie met belastingdienst en de ILT is volgens de gemeente inmiddels wel weer hersteld. Ook heeft wethouder Visscher enkele malen contact gehad met de directeur Openbaar Vervoer en Spoor bij het ministerie van I&M. Er is afgesproken dat op ambtelijk niveau binnenkort een nieuw overleg wordt gepland tussen het ministerie en de gemeente met als doel de mogelijkheden verder te verkennen in hoeverre het ontwikkelde taxi-experiment alsnog in Eindhoven geïntroduceerd kan worden. Maar eerst moet daarvoor duidelijkheid zijn over de toegestane experimenteerruimte.

VVD

ferry van den broekNaar verwachting komt het ministerie binnenkort met generieke richtlijnen, die niet alleen op Eindhoven van toepassing zullen zijn. Ferry van den Broek, die namens de VVD de raadsvragen stelde, zegt dat de antwoorden in elk geval aanleiding geven voor contact met de landelijke VVD-collega’s en “de kring om staatssecretaris Wiebes”, die verantwoordelijk is voor de belastingdienst.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën (waar de belastingdienst onder valt) laat weten geen behoefte aan een reactie te hebben.