Design Museum London
Author profile picture

Een dag nadat Philips de partij bekendmaakte die het Evoluon overneemt – inclusief de optie voor een designmuseum – kondigt de gemeente Eindhoven een “kwartiermaker designmuseum / future lab aan. Deze persoon, die begin volgend jaar benoemd moet worden, gaat in het eerste kwartaal van 2019 de haalbaarheid, strategische positionering en het inhoudelijke profiel van zo’n museum onderzoeken.

De opdracht omvat volgens de gemeente ook een onderzoek naar de samenhang met bestaande regionale en nationale spelers in de cultuursector. Dan gaat het onder meer om het Design Museum Den Bosch, Textielmuseum Tilburg, Dutch Design Foundation, Kazerne, STRP en Design Academy Eindhoven.

Al enkele jaren heeft Eindhoven de wens om een rijksmuseum op het gebied van design te herbergen. Het gaat dan om een museum dat tevens een ‘future lab’ is, waar de invloed van design en technologie op maatschappelijke thema’s als mobiliteit of gezondheid duidelijk wordt gemaakt. “Een museum voor iedereen, zoals het Evoluon ooit was”, aldus wethouder Monique List (Cultuur en Design). Zij ziet het designmuseum/future lab als een internationale instelling die alle groepen in de samenleving aanspreekt: “Het museum moet een interactieve toon- en maakplek worden waar ruimte is voor scholing en experiment. Met een toekomstgericht programma is het in onze regio ingebed in een omgeving met vernieuwingskracht van internationaal toonaangevende bedrijven en instellingen zoals Design Academy en Dutch Design Foundation. Jong en oud kan hier de effecten van design en technologie zien en vooral ervaren.”

Regiodeal

Nog nooit stonden zoveel seinen op groen voor de komst van een dergelijke instelling, constateert List. Een internationaal designmuseum/future lab staat genoemd in de Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio. Daarnaast is er (rijks)geld voor gereserveerd in de Regiodeal Brainport Eindhoven. Ook hebben de vijf Brabantse steden en de provincie Noord-Brabant (BrabantStad) de ambitie voor een designmuseum in Eindhoven opgenomen in het Regioprofiel BrabantStad. Dat is in november aangeboden aan minister Van Engelshoven van OCW en maakt deel uit van haar adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over het nieuwe cultuurstelsel van OCW vanaf 2021. In maart 2019 komt de Raad voor Cultuur met het advies hierover. De minister van OCW formuleert op basis daarvan vóór de zomer haar plannen.

De kwartiermaker richt zich in eerste instantie op het concept van het nieuwe designmuseum/future lab – en niet op een gebouw. Philips maakte donderdag 20 december bekend het Evoluon te hebben verkocht aan Hurks, Foolen & Reijs. Deze combinatie heeft laten weten open te staan om te praten over een designmuseum in het iconische gebouw. Daarom ligt het in de rede dat de kwartiermaker ook dat meeneemt in het onderzoek.